3-10-20
Powiat chojnicki. Prace można składać do 16 października
Powiatowy Konkurs Plastyczny BARWY JESIENI 2020

Chojnickie Centrum Kultury zaprasza do wzięcia udziału w konkursie BARWY JESIENI, który w tym roku nosi tytuł "Kolorowa jesień na Kaszubach". Konkurs organizowany jest w ramach Dni Kultury Kaszubsko-Pomorskiej.

Regulamin konkursu:
1. Tematyka nadsyłanych prac może obejmować szeroko pojętą twórczość plastyczną związaną z tematem konkursu.
2. Dozwolone są różne techniki plastyczne (np. malarstwo, rysunek, pastele), format A3.
3. Prace należy składać w Chojnickim Centrum Kultury, ul. Swarożyca 1, do 16 października 2020 r.
4. Prace konkursowe oceniane będą w grupach wiekowych:
- szkoły podstawowe: kl. I - III (A); kl. IV -VI (B); kl. VII - VIII (C)
- szkoły ponadpodstawowe, dorośli (D)
Na odwrocie pracy należy umieścić: imię i nazwisko autora, wiek, klasę, nazwę szkoły, tel./e- mail. Jeden twórca może nadesłać na konkurs jedną pracę plastyczną.
5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dołączona do pracy czytelnie wypełniona i podpisana Karta Uczestnika Konkursu.
6. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora /RODO/
7. Oceny prac dokona komisja, wyłoniona spośród organizatorów i honorowych gości.
8. Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora.
9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.ckchojnice.pl.

Organizatorzy:
Chojnickie Centrum Kultury
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Chojnice


Zapraszamy!
    
Plik KARTA UCZESTNIKA KONKURSU - TUTAJ

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.