10-09-21
Gm. Czersk. Podział środków, uwagi mieszkańców
Problem z psami również w Klaskawie

W Sołectwie Klaskawa również występuje problem wałęsających się psów. Mieszkańcy tę sprawę i nie tylko przedstawiali wczoraj (9.09) władzom gminy i policji podczas corocznego zebrania.

Spotkanie odbyło się w Klaskawie pod wiatą przy świetlicy wiejskiej, na świeżym powietrzu zamiast wewnątrz obiektu. Powodem była… piękna pogoda. Jeden z mieszkańców wspominał o forsowaniu przez burmistrza Czerska pomysłu wywłaszczenia go z części gruntu w celu poszerzenia wjazdu i wykonania tzw. „zawrotki” na jego działce, po to by jego sąsiad miał kolejny dojazd do posesji. Mężczyzna był oburzony działaniami włodarza. Usłyszał od wiceburmistrz, że ten temat nie powinien być przedmiotem zebrania soleckiego i mieszkaniec powinien zwrócić się do burmistrza, który go na pewno przyjmie. Mieszkaniec w to powątpiewał, ale zapewnił, że jeszcze raz spróbuje.

Na spotkaniu padł wniosek, aby samorząd przyjął zasady składowania sianokiszonki w balotach, tak, aby bliskość składowisk nie była uciążliwa dla mieszkańców. Zasugerowano też przegląd uschniętych drzew i ich wycięcie przy nowo budowanej drodze z Klaskawy do Czerska. Poproszono też o sprawdzenie przypadków zasypywania rowów melioracyjnych.  

W kwestii wałęsających się psów, jak zauważyła wiceburmistrz, problemie pojawiającym się w różnych miejscowościach gminy, odbyło się spotkanie z komendantem czerskiej policji, dyrektorem CUS oraz naczelnikiem wydziału bezpieczeństwa czerskiego ratusza. Mają być wypracowane rozwiązania, aby problem został rozwiązany. - To nie są bezpańskie psy, mają swoich właścicieli – podkreślali mieszkańcy.

W Klaskawie uchwalono też podział środków sołeckich na 2022 rok:

- 6200 złotych - bieżące utrzymanie dróg, zakup materiałów do utwardzenia poboczy zjazdów drogi w miejscowości Struga w postaci zakupu kostki brukowej lub płyt yomb plus obrzeży cementu i piasku; - 10 000 zł - remont dróg poprzez nawiezienie tłucznia (Klaskawa); - 1500 zł - wykonanie ławek przy świetlicy wiejskiej; - 2500 zł - wykonanie oświetlenia przy wiatach (grill), zakup lamp z montażem; - 2043 zł - organizacja współorganizacja imprezy - paczki dla dzieci.

(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.