5-09-19
Czersk. Zaproszenie
Program korekcyjno – edukacyjny
dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach zachęcają do udziału w Programie korekcyjno – edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Program jest realizowany w powiecie chojnickim przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ul. Piłsudskiego 30, 89-620 Chojnice.

Celem zajęć jest wypracowanie przez uczestników:

1.            Nowych postaw i relacji , które mają charakter partnerski,

2.            Umiejętności rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych,

3.            Umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie,

4.            Umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, korzystania z pomocy innych,

5.            Umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć.

Założeniem programu jest ukierunkowanie uczestników zajęć ku rozpoznaniu przyczyn i skutków ich zachowań oraz pomoc
w dokonaniu zmian tych zachowań. Na spotkaniach jest kładziony nacisk na promocję wartości i idei wspierających godność osoby, dobro rodziny, równość płci oraz prawa kobiet  i dzieci, a także odpowiedzialność za osobiste decyzje i gotowość ochrony słabszych. Realizacja programu odbywa się poprzez zajęcia warsztatowo – treningowe mające na celu korygowania postaw i zachowań związanych z przemocą, uczenie konstruktywnej komunikacji interpersonalnej oraz samokontroli.

Osoby zainteresowane, które chcą wziąć udział w w/w programie mogą zgłaszać się do Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Czersku, ul. Batorego 4A , tel. 52 398 92 42

ORPA w Czersku

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.