12-04-19
Region. Trzy wnioski gminy Czersk bez dofinansowania
Program Razem bezpieczniej 2019 – wyniki

Sopot na dwa programy - „Bezpieczne dzieci na drodze” (5 751,20 zł) i „Bezpieczne i zdrowe lato w Sopocie” (37 640 zł), a także Stowarzyszenie Aktywności Zawodowej „Passa” „#Niezatapialni – edukacja dla bezpieczeństwa nad wodą” – (25 940 zł) otrzymają dofinansowanie w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020.

Listy rankingowe opublikowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji www.razembezpieczniej.mswia.gov.pl – kliknij.

Listy rankingowe z projektami (lista zbiorcza) zakwalifikowanymi do dofinansowania w ramach realizacji "Razem bezpieczniej" w 2019 roku


Pomorski Urząd Wojewódzki

Przypomnijmy, Gmina Czersk składała w ramach tego programu trzy wnioski:
 - Bezpieczny Czersk – zwiększenie bezpieczeństwa miejsc publicznych w Czersku poprzez utworzenie Centrum Monitoringu

Projekt zakładał utworzenie Centrum Monitoringu w budynku Urzędu Miejskiego w Czersku. 
Koszt całkowity: 193 354,14 zł. Wnioskowana kwota dotacji: 99 983,43 zł

-  Doświetlenie ścieżki rowerowej w Gminie Czersk
Projekt będzie polegał na wykonaniu linii kablowej oświetlenia ulicznego z 17 słupami oświetleniowymi w miejscowości  Złotowo, ul. Śliwicka. 
Koszt całkowity: 120219,00 zł. Wnioskowana kwota dotacji: 50 000,00 zł

- Zostań w Gminie Czersk bohaterem - gdy hejtujesz jesteś zerem!
Cel szczegółowy priorytetowy 3a - Przeciwdziałanie hejtowi i mowie nienawiści wśród młodzieży
Projekt zakłada wystawienie sztuki teatralnej o tematyce ściśle powiązanej z głównym tematem projektu.
Koszt całkowity: 47 165,00. Wnioskowana kwota dotacji: 37 732,00

Trzy wnioski gminy Czersk bez dofinansowania
Żaden z wniosków gminy Czersk nie otrzymał dofinansowania. Wysłaliśmy do czerskiego magistratu prośbę o komentarz oraz odpowiedź na pytania:
Czy zadania (3) zgłoszone przez gminę do tego programu mają teraz szansę na realizację? Jeśli tak to z jakich środków? Proszę też o podanie ewentualnych terminów wdrożenia przedmiotowych zadań.

Poniżej odpowiedź z czerskiego ratusza:
„Gmina Czersk jako jedyna na południu województwa otrzymała rekomendację Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego ds. programu “Razem bezpieczniej” dla Międzyresortowego Zespołu ds. Programu wniosek o dofinansowanie projektu pt. ,,Doświetlenie ścieżki rowerowej w gminie Czersk”. W sumie z woj. pomorskiego rekomendowanych zostało 5 wniosków.

W wyniku ostatecznej weryfikacji dofinansowanie w ramach Programu otrzymał Sopot na dwa projekty - „Bezpieczne dzieci na drodze” (5 751,20 zł) i „Bezpieczne i zdrowe lato w Sopocie” (37 640 zł). Oba wnioski obejmują działania tzw. „miękkie”.

Gmina Czersk nadal będzie poszukiwać programów dla realizacji ww. zadania i, jeśli tylko nadarzy się okazja, złoży wnioski o dofinansowanie. Program “Razem bezpieczniej” ma charakter cykliczny.”

(red)

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.