21-06-20
Region. Wnioski
Program „Sportowe Wakacje+”.
Konkurs „Po pierwsze Rodzina!”


Do 5 lipca można składać wnioski o dotacje w nowym programie Ministerstwa Sportu - „Sportowe Wakacje +” . O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe związane upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej.

Pieniądze można otrzymać na: wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych, wspieranie organizacji turniejów sportowych, organizacji spotkań, konkursów i innych wydarzeń sportowych, ogólnodostępnych obozów sportowych (na poziomie ogólnopolskimi lokalnym).

Szczegółowe informacje i zasady przyznawania dotacji – kliknij

 

Konkurs „Po pierwsze Rodzina!”. Wnioski do 27 czerwca
Przypominamy – 27 czerwca br. mija termin składania ofert w konkursie „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2020. Dofinansowane najlepszych projektów informacyjno-edukacyjnych i szkoleniowych na rzecz rodzin może wynieść nawet 1,5 mln zł. Wkład własny nie jest wymagany.

Główne cele konkursu to wspieranie małżeństwa jako najlepszego środowiska opiekuńczo-wychowawczego dla dzieci, przygotowanie młodych par do radzenia sobie z wyzwaniami życia rodzinnego oraz tworzenie otoczenia szczególnie przyjaznego rodzinom.

Do wzięcia jest 6 mln zł
Wysokość dotacji, o którą można się ubiegać, wynosi od 50 tys. zł do 1,5 mln zł. Okres realizacji zadania zaplanowany jest na 15 września-31 grudnia 2020 r.

Kto może otrzymać dofinansowanie?
Program jest adresowany do organizacje pozarządowych - stowarzyszeń i fundacji, organizacji kościelnych oraz spółdzielni socjalnych. Organizacje muszą mieć doświadczenie w realizacji minimum jednego projektu informacyjno-edukacyjnego na rzecz rodziny.

Jak i kiedy złożyć ofertę?
Oferty należy składać poprzez formularz zamieszczony w systemie Witkac.pl. Aby to zrobić należy założyć konto i zalogować się na stronie konkursu: www.witkac.pl/public/#/Contest/View/13171

Termin składania ofert upływa 27 czerwca 2020 r. o godz. 23.59.

Ocena i ogłoszenie wyników
Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż w terminie do 15 lipca 2020 r. na stronie gov.pl/rodzina, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MRPiPS.

Regulamin w załączeniu

Pliki do pobrania:
Regulamin.pdf

Pomorski Urząd Wojewódzki

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.