24-09-19
Gm. Czersk. Petycję podpisało już 300 osób, jutro zebranie
Protest przeciwko rozbudowie zakładu w Rytlu

Zbierane są podpisy pod petycją (publikujemy poniżej) w sprawie rozbudowy zakładu przemysłu drzewnego w Rytlu. Do tej pory zebrano ok. 300 popisów. Inicjatorzy akcji informują, że mieszkańcy obawiają się ekspansji firmy Kronospan.

- Zbudowali wielkie hale do produkcji drewna klejonego oraz wielkie piece na biomasę do suszenia drewna. Już obecny rozwój zakładu budzi poważny niepokój wśród mieszkańców i organizacji ekologicznych. Władze Czerska obecnie pracują nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w/w działki i są w trakcie przygotowywania planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, co w konsekwencji doprowadzi do zamiany lasu w tereny przemysłowe. Radni Czerska będą głosować nad tą ważną uchwałą (zmieniającą studium) najprawdopodobniej pod koniec października b.r.  Bardzo zależy nam, aby uzmysłowić radnym jak ważną decyzję podejmują ! Inne miasta dotknięte działalnością firmy Kronospan ,wiele by dały aby cofnąć czas i nie wpuścić tej firmy do siebie. Burmistrz patrzy przychylnie na rozwój Krono, lecz w naszej ocenie cena za miejsca pracy i podatki jest zbyt wysoka, a zapłacą ją mieszkańcy! Zepsute drogi, zatrute środowisko i choroby- to może nas spotkać! – pisze Marek Konończuk, jeden z inicjatorów akcji protestacyjnej, dodaje, że nikt nie zagwarantuje zmiany planów firmy w przyszłości, która teraz dystansuje się od koncepcji produkcji płyt wiórowych w Rytlu.

Marek Konończuk informuje, że zwrócił się do przewodniczącego Rady Miejskiej w Czersku, aby pozwolił na najbliższej sesji przedstawić radnym sprawę rozbudowy zakładu w Rytlu. Spotkał się jednak z odmową. Dlaczego?

- Odmówiłem ponieważ sprawa rozbudowy zakładu przemysłu drzewnego w Rytlu nie jest tematem najbliższego posiedzenia Rady Miejskiej w Czersku. Poinformowałem tego Pana, że rozważę możliwość jego wystąpienia na kolejnej sesji jeżeli temat ten będzie przedmiotem obrad – wyjaśnia Krzysztof Przytarski, przewodniczący RM w Czersku.

Marek Konończuk zapowiada, że i tak grupa inicjatywna postara się wkrótce dostarczyć stosowne pisma czerskim radnym.

- Temat tartaku w Rytlu i jego oddziaływania na środowisko był już wielokrotnie omawiany. Jutro (środa, 25.09) będzie też przedstawiony na zebraniu mieszkańców sołectwa Rytel. Żadna petycja ani pismo w sprawie tego zakładu nie wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Czersku. Jeśli taka korespondencja wpłynie, to się do niej odniosę. Obecnie trwają prace nad zmianą studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Czersk w części dotyczącej działki leśnej sąsiadującej z rytelskim tartakiem. Obecnie projekt zmiany studium jest wyłożony do publicznej wiadomości, odbyła się dyskusja publiczna, przyjmowane są uwagi i wnioski. Najprawdopodobniej punkt ten znajdzie się w porządku obrad październikowej sesji Radzie Miejskiej. Z kolei prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu dopiero się rozpoczynają – informuje burmistrz Przemysław Biesek – Talewski.

Przedstawiciel tartaku w Rytlu Piotr Walczak wyjaśnia, że firma nie chce instalować w Rytlu produkcji płyt wiórowych, bo taką ma w Szczecinku. Z ekonomicznego punktu widzenia, powstanie fabryk tak blisko siebie jest nieuzasadnione. Przedstawiciel uspokaja też, że działalność zakładu w Rytlu odbywa się w zgodzie z wszystkimi przepisami, obowiązującymi normami, a sama firma dopiero rozważa zakup działki o pow. ok. 4,5 ha od Nadleśnictwa Rytel (właścicielem jest Skarb Państwa). Cała procedura przygotowania planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu potrwa jeszcze przez wiele, wiele miesięcy. Piotr Walczak, jeśli tylko może, uczestniczy w każdej debacie, aby rozwiać wątpliwości mieszkańców. Będzie również obecny na jutrzejszym zebraniu mieszkańców w Rytlu (godz. 18.00, Ośrodek Kultury w Rytlu).

(red)

Petycja, pod którą są zbierane popisy – poniżej (petycja PDF - tutaj):

 

Petycja w wersji PDF - tutaj

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.