31-07-18
Gm. Czersk. Listy zadań
Przedsięwzięcia zakwalifikowane do CzBO 2019


Do Czerskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 wpłynęło 113 wniosków, w tym:

– Podstawowy Budżet Obywatelski – 24,

– Zielony Budżet Obywatelski – 10,

– Szczęśliwy Numerek – 79.

Do zweryfikowania pozostały zadania zgłoszonego do `Szczęśliwego Numerka` - wkrótce ma zastać podana lista również tych zadań. Przypomnijmy, głosowanie będzie trwało przez miesiąc, począwszy od 15 sierpnia.

Więcej informacji wkrótce.


Listy zadań CzBO 2019:

Podstawowy Budżet Obywatelski

Przedsięwzięcia zakwalifikowane: (głosowanie)

-    Kontynuacja utwardzenia drogi dojazdowej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego przy ul. Towarowej w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB wraz z wykonaniem placu manewrowego

-    Budowa chodnika w ulicy Łosińskiej w Czersku – etap II

 -   Utwardzenie płytami YOMB ul. Krętej w Gutowcu – etap II

 -   Utwardzenie płytami YOMB części ul. Sportowej (etap II) i ul. Okrężnej (etap I) w Czersku

-    Utwardzenie dróg gminnych w miejscowościach Nowa Juńcza oraz Stara Juńcza poprzez ułożenie płyt YOMB

-    Utwardzenie drogi gminnej w Mosnej płytami YOMB

 -   Zakup lekkiego samochodu terenowego z napędem 4×4 wraz z przyczepą podłodziową i silnikiem zaburtowym 30KM dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytlu

-    Wymiana ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Odrach

-    Utwardzenie kostką brukową części boiska przy Zespole Szkół w Łęgu

-    Ustawienie elementów małej architektury na Placu Rekreacyjnym w Klaskawie wraz z ogrodzeniem i częściowym utwardzeniem terenu

-    Zakup wyposażenia do kuchni oraz sali spotkań remizy OSP w Złym Mięsie

-    Budowa oświetlenia w ul. Gen. Maczka w Czersku

-    Utwardzenie drogi Łubna – Budziska płytami YOMB – etap II

 -   Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Kultury w Łegu

 -   Modernizacja ulicy Transportowców w Czersku – etap I

 -   Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Złotowie przy ul. Złotowskiej

 -  Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi gminnej z Mokrego w kierunku Rówek i Nowej Juńczy

-    Utwardzenie ul. Podleśnej w Malachinie płytami YOMB

-    Kontynuacja utwardzenia drogi płytami YOMB w Szałamajach

-    Wymiana płyt YOMB na masę bitumiczną na drodze Zapędowo – Lutom

-    Zagospodarowanie działki w Krzyżu dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych

-    Montaż klimatyzacji w budynku Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach

Przedsięwzięcia niezakwalifikowane:

-    Wyposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Gotelpiu

Wniosek wycofany:

-    Utwardzenie polbrukiem działki gruntowej w KrzyżuZielony Budżet Obywatelski

Przedsięwzięcia zakwalifikowane: (losowanie)

-    Posadzenie drzewek ozdobnych wzdłuż ul. P. Ferensa w Czersku

-    Zieleń wokół Szkoły Podstawowej w Gotelpiu

 -  Zakup krzewów dla sołectwa Klaskawa – teren przy świetlicy wiejskiej

-    Zagospodarowanie terenu zielonego przy Zespole Szkół w Łęgu

-    Założenie i zagospodarowanie terenu zieleni przy Ośrodku Kultury w Łęgu

-    Przyjazne Ostrowite – teren przy jeziorze

-    Zazielenienie placu rekreacyjnego w sołectwie Łąg-Kolonia

-    Posadzenie roślin ozdobnych przy świetlicy wiejskiej i wokół boiska sportowego w Zapędowie

-    Zazielenienie terenu przy Lokalnym Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach

-    Zagospodarowanie terenu zielonego przy remizie OSP Odry

 

Szczęśliwy Numerek – wkrótce umieścimy listę zadań.

 

UM Czersk, (red)

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.