9-03-21
Czersk. Do sprawy odnosi się sekretarz gminy
Przedszkole w Czersku: `Przypadki Covid19
w naszym przedszkolu, prosimy o obserwację dzieci`


„Drodzy Rodzice!
W związku z pojawieniem się w naszym przedszkolu przypadków Covid19, prosimy o obserwację dzieci.
Pamiętajmy o zachowaniu bezpieczeństwa, noszeniu maseczki i dezynfekcji.
Do przedszkola prosimy przyprowadzać dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych.
Dyrekcja i Pracownicy PS2.”
- brzmi komunikat umieszczony na stronie internetowej czerskiej  „Brzechwolandii”.

O odniesienie się do sprawy poprosiliśmy przedstawicieli czerskiego magistratu.

- Sytuacja epidemiczna w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Czersk jest monitorowana w sposób ciągły i aktualizowana co 24 godziny. Co jakiś czas pojawiają się w różnych placówkach przypadki zakażenia wirusem COVID-19 zarówno wśród uczniów lub wychowanków, a także pracowników, w tym nauczycieli. W pewnym sensie jest to naturalna konsekwencja funkcjonowania w czasie epidemii przedszkoli oraz częściowo szkół w sposób tradycyjny i nie powinna budzić niepokoju. W sytuacji pojawienia się przypadku zakażenia jednostki podejmują działania przewidziane w obowiązujących wytycznych oraz procedurach, w ścisłej współpracy z organami nadzoru sanitarnego. Komunikat wydany przez Przedszkole Samorządowe nr 2 w Czersku wynika z obowiązkowych działań podjętych i realizowanych przez jednostkę.
Według stanu na 9 marca 2021 roku w placówce zdiagnozowano dwa przypadki zakażenia, w konsekwencji czego jedno dziecko oraz jeden pracownik przebywają w izolacji domowej. Jednocześnie 24-osobowa grupa wychowawcza oraz dwaj pracownicy przedszkola zostali poddani profilaktycznej kwarantannie do 15 marca 2021 roku. Dla tej grupy wychowawczej, w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, zostało uruchomione kształcenie na odległość.
Informuję również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w placówkach funkcjonujących w sposób tradycyjny, a taką jest Przedszkole Samorządowe nr 2 w Czersku, dezynfekcja odbywa się w sposób ciągły
– wyjaśnia Grzegorz Zabrocki, Sekretarz Gminy Czersk.

(red)
Fot. PS nr 2 w Czersku

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.