2-03-21
Gm. Czersk. List oraz stanowisko gminy Czersk i GDDKiA
Pytania o stan przygotowań remontu
drogi krajowej 22 na odcinku Chojnice - Czersk


Czytelnik pyta o przebudowę berlinki. Publikujemy jego list oraz stanowiska gminy Czersk i gdańskiego oddziału GDDKiA.  

„Przebudowa DK22 Chojnice - Czersk
Chciałbym zapytać po raz kolejny za pośrednictwem portalu wizjalokalna.pl o stan przygotowań remontu drogi krajowej 22 na odcinku Chojnice - Czersk, w związku z opublikowaniem w biuletynie informacji publicznej przez GDDKiA oddział Gdańsk z dnia 26.02.2021 roku planu zamówień publicznych na 2021 rok, w którym to nie ma zapisu dotyczącego przetargu na roboty budowlane na wyżej wymienionym odcinku drogi. Według wcześniej pojawiających się informacji odsyłam do artykułu https://www.wizjalokalna.pl/b-burmistrzowie-w-gddkia-rozmowy-o-przebudowie-berlinki-odcinek-chojnice-czersk-czarna-woda-br-zobacz-termin-i-koszt-inwestycji-b-art38472 w lutym miał zostać złożony wniosek ZRID do Wojewody Pomorskiego, natomiast w maju br. miało nastąpić ogłoszenie przetargu na rozbudowę drogi.” -
pisze czytelnik.

Informacje dotyczące planowanych terminów przebudowy berlinki (zawarte w art. - link podany w powyższym liście: https://www.wizjalokalna.pl/b-burmistrzowie-w-gddkia-rozmowy-o-przebudowie-berlinki-odcinek-chojnice-czersk-czarna-woda-br-zobacz-termin-i-koszt-inwestycji-b-art38472) przekazał po spotkaniu w GDDKiA burmistrz Czerska.

Odniesienie się do sprawy wiceburmistrz Czerska Bogumiły Ropińskiej (burmistrz w poniedziałek był nieobecny w pracy – przyp. red.):
"Gmina nie jest zarządcą tej drogi, a poprzednie informacje przekazał Burmistrz po spotkaniu w GDDKiA, na które został zaproszony. Z posiadanych informacji na ten temat wiem, że trwa procedura przyjmowania raportu oddziaływania na środowisko dla tego przedsięwzięcia, ale o szczegóły należy zwrócić się do GDDKiA.”

Oddział GDDKiA w Gdańsku:
„W związku z pytaniem o stan przygotowań do realizacji odcinka DK22 Chojnice – Czersk informuję, że zgodnie z decyzją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku został sporządzony raport oddziaływania na środowisko dla tej inwestycji i złożony wraz z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej. Obecnie czekamy na wydanie decyzji przez RDOŚ. Następnie, po wydaniu decyzji środowiskowej, będzie możliwe uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego z Wód Polskich. Kolejny krokiem będzie sporządzenie i złożenie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) do Wojewody Pomorskiego. Po uzyskaniu tej decyzji będzie można rozpocząć przetarg na wyłonienie wykonawcy robót.” - informuje z kolei Piotr Michalski, St. specjalista ds. komunikacji społecznej GDDKIA, oddział w Gdańsku.

(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.