23-09-19
Gm. Czersk. Wyjaśnienia z czerskiego magistratu
Pytania w sprawie statutów sołectw

Czytelnik jednego z sołectw twierdzi, że zwoływane były i jeszcze są zebrania mieszkańców, a nie jak stanowi statut - zebrania wiejskie - które według statutów sołectw mogą tylko dokonywać podziału środków z funduszu sołeckiego. W związku z tym podejmowane uchwały podczas ostatnich zebrań w gm. Czersk dotyczące w/w podziałów nie rodzą skutków prawnych.

- Obecnie obowiązujący statut każdego sołectwa mówi "zebranie mieszkańców, zwane dalej zebraniem wiejskim". Tak więc ta druga forma jest równoznaczna z pierwszą. Uchwały są podejmowane prawidłowo – wyjaśnia burmistrz Przemysław Biesek – Talewski.

Statuty sołectw - tutaj: https://bip.czersk.pl/2144.html

Inny z czytelników pisze:  "Jak wiadomo zmienia się długość kadencji poszczególnych organów. W związku z czym musi być zmieniony statutu sołectw. Również zmieniają się granice sołectw. Czym jest podyktowana zmiana granic poszczególnych sołectw i jak to powinno przebiegać? Jakieś podstawy prawne, czy zostali poinformowani mieszkańcy tych terenów?”

- Podstawę uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Czersk stanowią właściwe przepisy ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym oraz Statutu Gminy Czersk. Granice jednostek pomocniczych nie zmieniają się – informuje Sekretarz Gminy Czersk Grzegorz Zabrocki.

(red)

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.