29-01-18
Czersk. Co dalej z realizacją budżetu?
Radni przyjęli budżet, ale uchwały
w sprawie zaciągnięcia kredytu już nie


Tak jak pisaliśmy wcześniej (artykuł) – tegoroczny budżet gminy Czersk został dziś (29.01) w końcu uchwalony - za trzecim podejściem. Jednak nie została podjęta uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w wysokości 8 mln zł, z którego miały być finansowane tegoroczne inwestycje (4,76 mln zł) oraz spłacone zaciągnięte wcześniej zobowiązania (3,24 mln zł).

Krytycznie w sprawie kredytu wypowiadała się na sesji radna Bogumiła Ropińska (poniżej - wideo od 25:28) - po wystąpieniu radnej głos zabrała burmistrz, radni oraz skarbnik gminy Czersk.

Tak więc uchwały w sprawie kredytu nie podjęto, ponieważ konieczna była w tym przypadku bezwzględna większość głosów "za", czyli 10. Za zaciągnięciem kredytu głosowało tylko 9 radnych, przeciw było 5 radnych, natomiast 4 wstrzymało się od głosu. (głosowanie - wideo od 34:25).

Co dalej?
Burmistrz Jolanta Fierek już po sesji wyjaśnia, że na następnym posiedzeniu Rady Miejskiej  – na początku lutego br., podczas zaprzysiężenia nowego radnego (Czesław Gawin) – zaproponuje radnym po raz kolejny uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu. Włodarz mówi, że docierają do niej sygnały od radnych, którzy są skłonni w lutym poprzeć stosowną uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości 4 mln zł, a w drugim półroczu na kolejne 4 mln zł.
Jolanta Fierek zaznacza, że być może uda się jeszcze – po spłynięciu sprawozdań z kosztów funkcjonowania jednostek gminnych za 2017 rok – zaproponować radnym zaciągnięcie niższego zobowiązania.

Jeżeli radni nie zgodzą się na kredyt to może się okazać, że trzeba będzie ograniczyć zaplanowane inwestycje, które w 2018 roku mają wynieść ok. 21 mln zł.

(red)
 

Zdjęcia z sesji - TUTAJ

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.