21-11-18
Czersk. Przewodniczący RM wyjaśnia
Radny: Czy przewodniczący RM złożył doniesienie
do odpowiednich organów, czy jednak
wykorzystywał fikcyjne konto


W poniedziałek (19.11) na sesji inauguracyjnej wybrano przewodniczącego Rady Miejskiej w Czersku.  Został nim wieloletni radny Krzysztof Przytarski. Kandydatury nie poparł klub „Czersk dla pokoleń”. Dlaczego?

„Mieszkańcy oczekują od radnych jasnych komunikatów. Klub radnych „Czersk dla pokoleń” nie poparł kandydatury radnego Przytarskiego, ponieważ w przestrzeni publicznej, tuż przed ogłoszeniem ciszy wyborczej (19 października 2018 r.) pojawiły się informacje o domniemanym wykorzystywaniu przez radnego w walce politycznej fikcyjnego konta na jednym z portali społecznościowych, pod nieistniejącym nazwiskiem Zdzisław Brunke. Wobec braku jakiegokolwiek dementi w tej sprawie ze strony radnego, nie pozostało nam nic innego jak zagłosować przeciw. Każdy z nas szanuje swoje dobre imię i dlatego uważamy, że radny winien w tej sprawie złożyć wyjaśnienie. Mieszkańcy po prostu oczekują informacji czy obecny Przewodniczący Rady Miejskiej w Czersku złożył doniesienie do odpowiednich organów w tej sprawie będąc osobą poszkodowaną, czy jednak wykorzystywał fikcyjne konto do walki politycznej. Trzeciej drogi w tej sprawie nie ma.

Przewodniczący Klubu Radnych
Czersk dla pokoleń
Daniel Szpręga”


Poniżej do wypowiedzi przewodniczącego klubu odnosi się Krzysztof Przytarski, przewodniczący RM.


„Szanowny Panie Radny.

W swojej wypowiedzi użył Pan słów „domniemanym wykorzystywaniu” oraz „będąc osobą poszkodowaną”. Jedno wyklucza drugie, zatem spieszę z wyjaśnieniem. Zasada domniemania niewinności określa, iż każda osoba jest niewinna dopóty, dopóki wina nie zostanie jej udowodniona. Uważam, że nie jestem osobą poszkodowaną, zatem nie czułem potrzeby zgłaszania przedmiotowej sprawy odpowiednim organom ścigania. Insynuacje na mój temat zostały opublikowane za pośrednictwem fikcyjnego konta Facebook, które w moim mniemaniu zostało utworzone tylko i wyłącznie do tego celu. W mojej opinii sprawa ta zakrawa na hipokryzję, gdyż stwierdzenia o fikcyjności moich danych wypłynęły z konta „wydmuszki”, które samo w sobie jest fikcyjne. W związku z tym ocenę tej absurdalnej sytuacji postanowiłem pozostawić „w rękach” wyborców (mieszkańców naszej gminy) i dlatego też podjąłem decyzję, aby oficjalnie się do niej nie odnosić. Dodatkowo chciałbym przypomnieć, iż przez ostatnie 4 lata kierowano w moją stronę wiele innych fałszywych oskarżeń. Insynuowano między innymi, iż wykorzystuję mienie gminne do prowadzenia działalności gospodarczej, uprawiam firmanctwo oraz ukrywam majątek. W/w oszczerstwa, które były kierowane wobec mojej osoby nigdy nie zostały potwierdzone i udowodnione.

Abstrahując jednak od powyższych argumentów, z pełną świadomością chcę zaznaczyć, że jako Radny od ponad 20 lat wielokrotnie publicznie na sesjach Rady Miejskiej w jednoznaczny sposób wyrażałem swoje zdanie, a w przypadku gdy było to wskazane i potrzebne nie bałem się używać konstruktywnej krytyki. Wgląd w merytoryczne argumenty, które padły z moich ust miał każdy zainteresowany mieszkaniec naszej gminy. Nadmieniam, iż swoją opinię wielokrotnie wyrażałem również w internecie, a wgląd w moje wpisy były i są publiczne. Zauważyć można fakt, iż w czasie ostatniej kadencji Rady Miejskiej krytyka ta była szczególnie wskazana, co zresztą potwierdziły wyniki tegorocznych wyborów. Pragnę równie zaznaczyć, że owa krytyka nigdy nie była osobistą krucjatą pod sztandarem politycznej walki, tylko głosem moich wyborców, których zaufaniem cieszę się od ponad dwóch dekad. W trakcie piastowania funkcji Radnego wszystko co robiłem, robiłem dla dobra naszej gminy, co widzą moi wyborcy, którzy postanowili obdarzyć mnie zaufaniem również w tegorocznych wyborach, za co pragnę serdecznie podziękować. Z pokorą chcę również złożyć obietnicę, że w dalszym ciągu w godny i zaufany sposób w trakcie trwania obecnej kadencji Rady Miejskiej będę służył mieszkańcom gminy Czersk.

Chcę jeszcze raz podkreślić, że nigdy nikogo bezpodstawnie nie obrażałem, a wszelkie słowa konstruktywnej krytyki, które padły z moich ust, czy wyszły spod moich palców, nie były osobistą, polityczną walką tylko merytorycznym komentarzem bieżących spraw, związanych z naszą gminą. Ubolewam, że Pan Radny Daniel Szpręga, którego znam od lat i którego bardzo szanuję, nie zwrócił się do mnie osobiście z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji (przed wyborami Przewodniczącego Rady Miejskiej), tylko robi to publicznie po fakcie dokonanym. Jeżeli Pan Radny Daniel Szpręga lub ktokolwiek inny nie jest usatysfakcjonowany moją odpowiedzią, zapraszam na mój dyżur do Biura Rady w każdy wtorek w godz. 15: 30 – 16: 30. Jako człowiek otwarty na wszelką dyskusję i krytykę z pewnością wysłucham odrębnego zdania każdej osoby zainteresowanej przedmiotową tematyką.

Na koniec korzystając z okazji, chciałbym przeprosić wszystkich tych, którzy w jakikolwiek sposób poczuli się urażeni moją ostrą, ale potrzebną krytyką w stosunku do poprzedniej władzy. W chwile obecnej do władzy doszła nowa zmiana, dlatego pragnę odciąć się od przeszłości w kontekście podziałów i jestem otwarty na dialog z każdym mieszkańcem naszej gminy. Należy jednak pamiętać o tym, że przeszłość należy rozliczyć, w celu wyciągnięcia jak największej ilości wniosków pozwalających na uniknięcie błędów, które popełniono przez ostatnie lata, a jakie otwarcie krytykowałem będąc w opozycji. Obecnie najważniejsza dla mnie i moich kolegów z klubu jest przyszłość gminy Czersk i zrobimy wszystko, aby mieszkańcom żyło się lepiej.

                                                                                                   Radny Krzysztof Przytarski”

 

Podajemy link do konta, gdzie jak pisze wyżej radny Krzysztof Przytarski, zostały opublikowane insynuacje na jego temat  – link: https://www.facebook.com/adam.malinowski.3760


(red)

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.