13-02-19
Gm. Czersk. Jeden projekt z gm. Czersk rekomendowany do drugiego etapu
Pytania w sprawie programu Razem bezpieczniej
2019 (I etap)


Zakończył się nabór w ramach otwartego konkursu ofert – Razem bezpieczniej 2019 (I etap). Wojewódzki zespół koordynujący do spraw Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 ocenił (od strony formalnej i merytorycznej ) nadesłane wnioski.

Lista wniosków rekomendowanych do drugiego etapu – zobacz TUTAJ.


Czerski samorząd złożył trzy wnioski, jednak rekomendowany jest tylko jeden (,,Doświetlenie ścieżki rowerowej w Gminie Czersk”). W związku z tym zadaliśmy pytania wiceburmistrz Bogumile Ropińskiej w kwestii realizacji zamierzeń samorządu.

„Czy w związku z wyborem tylko jednego z trzech wniosków gminy Czersk do programu „PROGRAMU OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI i ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020” zostanie złożone np. odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego dokonującego oceny merytorycznej wniosków? 

Jeśli nie to czy na pozostałe dwa zadania złożone do w/w programu będą składane wnioski do innych programów? Jeśli tak, to do jakich?  

Czy będą poszukiwane inne środki zewnętrzne wspierające realizację pozostałych dwóch wniosków?  Jeśli nie, to czy zadania zostaną wykonane w ramach budżetu gm. Czersk?”

Poniżej uzyskana odpowiedź:
- Cieszę się, że nasz wniosek pn. ,,Doświetlenie ścieżki rowerowej w Gminie Czersk” przeszedł do drugiego etapu konkursu jako jeden z dziewięciu w województwie  i jedyny z powiatu chojnickiego. Oczywiście, że nie będziemy się odwoływać, nie ma nawet takiej procedury. Jeżeli nadarzą się kolejne konkursy, to na pewno będziemy do nich aplikować. Budowa monitoringu rozpocznie się już w tym roku ze środków własnych – odpowiada wiceburmistrz Bogumiła Ropińska.

Przypomnijmy, gmina Czersk w ramach ogólnopolskiego „PROGRAMU OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI i ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020” złożyła trzy wnioski:

1.            Tytuł projektu: Bezpieczny Czersk – zwiększenie bezpieczeństwa miejsc publicznych w Czersku poprzez utworzenie Centrum Monitoringu

Projekt zakładał utworzenie Centrum Monitoringu w budynku Urzędu Miejskiego w Czersku.

Koszt całkowity: 193 354,14 zł. Wnioskowana kwota dotacji: 99 983,43 zł

Do dofinansowania wybrane zostaną maksymalnie 2  projekty z każdego województwa (alokacja środków to 600 000 zł dla wszystkich projektów).

2.            Tytuł projektu: Doświetlenie ścieżki rowerowej w Gminie Czersk

Projekt będzie polegał na wykonaniu linii kablowej oświetlenia ulicznego z 17 słupami oświetleniowymi w miejscowości  Złotowo, ul. Śliwicka.

Koszt całkowity: 120219,00 zł. Wnioskowana kwota dotacji: 50 000,00 zł

Do dofinansowania wybrane zostaną maksymalnie 3  projekty z każdego województwa (alokacja środków to 300 000 zł dla wszystkich projektów).

3.            Tytuł projektu: Zostań w Gminie Czersk bohaterem - gdy hejtujesz jesteś zerem!

Cel szczegółowy priorytetowy 3a - Przeciwdziałanie hejtowi i mowie nienawiści wśród młodzieży

Projekt zakładał wystawienie sztuki teatralnej o tematyce ściśle powiązanej z głównym tematem projektu.

Koszt całkowity: 47 165,00. Wnioskowana kwota dotacji: 37 732,00

(red), PUW w Gdańsku

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.