9-04-20
Czersk. Sekretarz wyjaśnia
Rekrutacja do czerskich przedszkoli.
Czytelniczka: Czy burmistrz Czerska widzi problem?


Otrzymaliśmy maila z zestawieniem dzieci przyjętych po czerskich przedszkoli samorządowych oraz tych, które nie zostały zakwalifikowane do wymienionych placówek.

Poniżej linki do stron, gdzie zostały umieszczone wyniki rekrutacji:

http://www.kubuspuchatekczersk.pl/

https://brzechwolandia.edupage.org/

Czytelniczka wskazuje w mailu, że ponad 100 dzieci nie będzie mogło uczestniczyć w zajęciach, nie zakwalifikowało się do wskazanych przedszkoli.

Czerszczanka za naszym pośrednictwem zadaje pytania do władz gminy Czersk:

Czy burmistrz Czerska widzi problem jeśli ponad 100 dzieci nie ma możliwości uczestnictwa w zajęciach? Czy jest obecnie możliwość stworzenia oddziałów dla tych dzieci?

Odpowiedzi udziela sekretarz gminy:

„Proces rekrutacji do przedszkoli i terminy z niego wynikające regulują przepisy ustawy prawo oświatowe, uchwała Rady Miejskiej w Czersku nr XIV/180/19 oraz Zarządzenie Burmistrza nr 346/20. Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli jest pierwszym i bardzo wczesnym etapem całego procesu, który trwa do końca sierpnia. Wyciąganie jakichkolwiek wniosków na tym etapie jest zdecydowanie przedwczesne, a wręcz pochopne. Obowiązkiem Gminy jest zapewnienie możliwości skorzystania z przedszkola wszystkim dzieciom w wieku od 3 do 5 lat zamieszkałym na jej terenie. Gmina Czersk zawsze się z tego obowiązku wywiązywała i tak będzie również w tym roku. Fakt, że po publikacji pierwszych list zakwalifikowanych do przedszkoli dzieci około 100 naszych „milusińskich” nie znalazło się na nich nie odbiega od standardów z lat ubiegłych. Dane te nie uwzględniają np. dzieci, które zapisały się i zakwalifikowały się do przedszkoli niepublicznych lub zdublowanych wniosków o przyjęcie do przedszkola. W tej chwili są one weryfikowane, a organ prowadzący będzie na bieżąco reagował na rozwój sytuacji.

Grzegorz Zabrocki
Sekretarz Gminy Czersk”

(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.