11-07-19
Powiat chojnicki. Zwiększenie liczby oddziałów w szkołach, m.in. w Czersku
Rekrutacja do szkół w toku!

4 lipca b.r. zakończył się pierwszy etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Powiecie Chojnickim.

W tym roku przygotowaliśmy miejsca dla 1214 absolwentów oddziałów gimnazjalnych oraz 1246 miejsc dla absolwentów VIII klas szkół podstawowych, łącznie 2460 miejsc w 79 oddziałach. Z uwagi na duże zainteresowanie uczniów Zarząd Powiatu postanowił zwiększyć liczbę oddziałów w szkołach. Łącznie utworzono 82 oddziały (po 41 oddziałów w każdym cyklu kształcenia) oraz zapewniono kształcenie dla 2 528 uczniów.

Na wniosek dyrektora Technikum nr 2 w Chojnicach dokonano następującej zmiany w ofercie edukacyjnej dla absolwentów VIII klasy szkoły podstawowej, uwzględniając brak zainteresowania ze strony uczniów – zmniejszono wielkość oddziałów w kierunkach

-    technik ekonomista z 1 do 0,5 oddziału,

-    technik rachunkowości z 1 do 0,5 oddziału.


Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie (pismo z dnia 03.07.2019 r., znak: L. dz. ZSP.0717.67.2019) zwiększono limit miejsc dla absolwentów VIII klasy szkoły podstawowej w Branżowej Szkole I stopnia im. Augustyna Szpręgi, w oddziale wielozawodowym z 32 miejsc do 64 (+ 1 oddział w Branżowej Szkole I stopnia).


W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnicach, mając na uwadze zainteresowanie kandydatów, Zarząd postanowił zmienić liczbę miejsc dla absolwentów VIII klasy szkoły podstawowej w następujących zawodach:

-   technik budownictwa - z 1 do 0,5 oddziału,

-    technik informatyk - zwiększono z 1 do 1,5 oddziału.

Zostaje zachowana łącznie pierwotna liczba 5 oddziałów.


W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Chojnicach, z uwagi na brak wystarczającej liczby chętnych uczniów, zrezygnowano z naboru uczniów (absolwenci VIII klasy szkoły podstawowej) na kierunek technik pojazdów samochodowych.


W Technikum nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Krojantami  w Chojnicach, w związku z pismem (z dnia 03.07.2019 r.) dyrektora szkoły zwiększono liczbę oddziałów:

-   dla absolwentów VIII klasy szkoły podstawowej

-    technik fotografii i multimediów z 0,5 do 1 oddziału,

-    technik grafiki i poligrafii cyfrowej z 0,5 do 1 oddziału, dla absolwentów oddziału gimnazjalnego:

-    technik fotografii i multimediów z 0,5 do 1 oddziału,

-   technik grafiki i poligrafii cyfrowej z 0,5 do 1 oddziału,

Łącznie zwiększono nabór do T nr 3 w Chojnicach o 2 oddziały.


W Liceum Ogólnokształcącym im. Wincentego Pola w Czersku, po zapoznaniu się z pismem dyrektora z dnia 28.06.2019 r. znak: Nr LO-4500/2019 dokonano zwiększenia naboru

-    dla absolwentów VIII klasy szkoły podstawowej z 2 do 3 oddziałów,

-    dla absolwentów oddziału gimnazjalnego z 2 do 3 oddziałów.

W przypadku zachowania stanu liczebnego klas I oraz zainteresowania absolwentów VIII klasy szkoły podstawowej (minimum 32 osób) istnieje możliwość utworzenia dodatkowego oddziału dla tych uczniów.


Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące w Brusach – z uwagi na brak zainteresowania kształceniem w tym typie szkoły, Zarząd zdecydował o zmniejszeniu liczby oddziałów klas I dla absolwentów VIII klasy szkoły podstawowej z 2 do 1. W przypadku zainteresowania absolwentów VIII klasy szkoły podstawowej (minimum 32 osób) istnieje możliwość utworzenia dodatkowego oddziału dla tych uczniów.


Pozostały jeszcze wolne miejsca dla absolwentów gimnazjów w następujących szkołach:

-    w Liceum Ogólnokształcącym im. Wincentego Pola w Czersku w klasie biologiczno- chemicznej,

-    w Technikum nr 4 w Chojnicach w klasie technik pojazdów samochodowych oraz Branżowej Szkole I stopnia nr 2 w Chojnicach mieszczących się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  w  Chojnicach,

-    w Branżowej Szkole I stopnia w Malachinie,

-    w Branżowej Szkole I stopnia w Brusach,

Uwzględniając możliwości kadrowe oraz lokalowe w przypadku zainteresowania grupy liczącej co najmniej 32 uczniów, istnieje możliwość utworzenia dodatkowych oddziałów w:

-    Liceum Ogólnokształcącym im. Wincentego Pola w Czersku,

-    w Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym w Brusach,

-    w Branżowej Szkole I stopnia w Brusach,

-    w Branżowej Szkole I stopnia nr 2 w Chojnicach.


Do 10 lipca ucznia potwierdzali wolę wyboru danej szkoły, uzupełniając dokumentację o oryginał świadectwa. 12 lipca dyrektorzy szkół publikują listę osób przyjętych do poszczególnych oddziałów w szkołach.

Bliższych informacji udzielają komisje rekrutacyjne działające w każdej szkole.

Starostwo Powiatowe w Chojnicach

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.