17-06-21
Czersk. Walne Zebranie Członków UTW (ZDJĘCIA)
Rektorem UTW w Czersku została ponownie Daniela Łobocka

Dnia 15.06.2021 r. o godz. 16:00 w Hali Sportowej im. Romana Bruskiego odbyło się Walne Zebranie Członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Czersku, w którym wzięło udział 107 osób.

Przewodniczącą zebrania została Jadwiga Główczak, sekretarzem Halina Raszke. Przedstawiono sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2020 r., sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o absolutorium dla Zarządu oraz propozycje zmian w obecnym statucie UTW.

Bardzo ważnym punktem zebrania był wybór nowych władz  UTW, Rektora, członków Zarządu,  Komisji Rewizyjnej i Rady Programowej.W wyniku głosowania wybrano:
Rektorem została Daniela Łobocka (na zdjęciu powyżej)

Skład Zarządu:
Prorektor - Ewa Szyca
Sekretarz - Halina Raszke
Skarbnik - Alicja Jakubowska
Członek -  -Maria Brzezińska
Członek - Elżbieta Ciemka

Komisja Rewizyjna w składzie:
Karczyńska Maria- przewodnicząca oraz członkowie komisji Małgorzata Elak i Wanda Ossowska.

Rada Programowa: Krystyna Lorczak, Krystyna Krenska, Urszula Ossowska, Teresa Kwaśniewska, Ewa Pliszka, Renata Bartosz.

Kadencja władz uniwersytetu będzie trwała 3 lata.

Na zakończenie rektor szczegółowo przedstawiła plan działalności na b.r., który w drodze uchwały został przyjęty przez Walne Zebranie Członków UTW.

Dziękujemy dyr. Szkoły Podstawowej nr 2 Panu Maciejowi Jakubowskiemu za udostępnienie hali sportowej, w której bezpiecznie mogliśmy przeprowadzić ważne dla UTW zebranie.

Dziękujemy za tak liczny udział w zebraniu.

Zarząd UTW w Czersku

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.