28-02-18
Gm. Czersk. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „POZORSKI” s.c.
Remont nawierzchni dróg gminnych
w związku z usuwaniem skutków nawałnicy

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie zadania pn. „Remont nawierzchni dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „POZORSKI” s.c. ze Złotowa (gm. Czersk).

Część 1: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Sołectwa Rytel poprzez wyrównanie i wyprofilowanie nawierzchni wraz z nawiezieniem kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm – kwota 294.678,18 zł brutto (9,6 km dróg).

Część 2: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Sołectw Zapędowo i Krzyż poprzez wyrównanie i wyprofilowanie nawierzchni wraz z nawiezieniem kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm – kwota 98.306,24 zł brutto (3,5 km dróg).

Zadanie będzie sfinansowane w 100% z udzielonych pomocy finansowych przez inne samorządy.

Wcześniej zakupiono również ze środków pomocowych na realizację w/w przedsięwzięcia kruszywo kamienne:

a) na część 1 – 11.607,6 t za kwotę 847.354,80 zł brutto

b) na część 2 – 3.957,0 t za kwotę 268.284,60 zł brutto

Termin wykonania do 15.06.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
http://bip.czersk.pl/2027.html?file=14241

UM Czersk

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.