3-04-20
Gm. Czersk. KOMUNIKAT
Rezerwat Kręgi Kamienne zamknięty

Zgodnie z zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 3 kwietnia 2020r. zamknięty na czas epidemii zostaje rezerwat przyrody Kręgi Kamienne.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, po wzięciu uwagi na potrzebę ochrony wartości przyrodniczych rezerwatów przyrody zagrożonych nadmierną presją ze strony odwiedzających je w okresie epidemii, a także mając na względzie zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego uznał za konieczne zamknięcie wyznaczonych szlaków m.in. w rezerwacie Kręgi Kamienne w Odrach. W związku z powyższym rezerwat Kręgi Kamienne na czas epidemii pozostanie zamknięty do odwołania.

Nadleśnictwo Czersk

 

ZARZĄDZENIE NR 9/20

DYREKTORA PARKU NARODOWEGO "BORY TUCHOLSKIE"

z dnia 03.04.2020 r.

w sprawie czasowego ograniczenia udostępnienia obszaru Parku Narodowego „Bory Tucholskie”

Na podstawie art. 8e ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471) zarządza się, co następuje:

§ 1. Od dnia 03.04.2020 r. do odwołania obszar Parku Narodowego „Bory Tucholskie” nie jest udostępniany w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, filmowania i fotografowania, a także w celach zarobkowych.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 03.04.2020 r.

 
DYREKTOR PARKU NARODOWEGO "BORY TUCHOLSKIE"

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.