11-03-19
Czersk. Oświadczenie
Rezygnacja sołtysa i rady sołeckiej
w Rytlu - oświadczenie burmistrza Czerska


Publikujemy oświadczenie burmistrza Czerska w sprawie Rytla (poniżej). Przypomnijmy, 7 marca z funkcji sołtysa Rytla zrezygnował Łukasz Ossowski, rezygnację złożyli również pozostali członkowie rady sołeckiej.

Oświadczenie burmistrza w sprawie Rytla:

„Ze zdziwieniem przyjąłem informację o rezygnacji sołtysa Rytla i rady sołeckiej. Nie ukrywam, że żałuję, że tak się stało. Szanuję jednak decyzję Pana Łukasza Ossowskiego i dziękuję mu za dotychczasową pracę społeczną. Jestem pełen podziwu dla jego działań po nawałnicy w 2017 roku.

Obejmując funkcję burmistrza Czerska byłem przekonany, że uda się wspólnie wypracować rozwiązanie dotyczące funkcjonowania sołectwa Rytel w gminie Czersk. Rozpocząłem już, i będę kontynuował, działania mające na celu realizację wielu zadań na terenie sołectwa. Liczyłem na to, że będę miał czas i szanse, żeby je przeprowadzić. Niestety członkowie komitetu ds. przywrócenia Gminy Rytel zbyt wcześnie postanowili złożyć w ministerstwie wniosek prowadzący do podziału naszej gminy na dwie. Moim zdaniem należało poczekać na konsultacje społeczne z mieszkańcami.

W ostatnim czasie Pan Łukasz Ossowski występował publicznie jako sołtys oraz jako rzecznik komitetu ds. przywrócenia Gminy Rytel. Bardzo cenię i szanuję pracę Pana Łukasza na rzecz sołectwa. Jednak różnimy się w kwestii podziału naszej gminy. Jako burmistrz, czyli reprezentant wszystkich mieszkańców Gminy Czersk, jestem przeciwny dzieleniu naszego samorządu na dwie jednostki. Niebawem odbędą się konsultacje społecznie i mieszkańcy będą mogli w sposób rzetelny i obiektywny wypowiedzieć się w tej sprawie.

Chciałbym też zaapelować do mieszkańców sołectwa Rytel, i nie tylko do nich, o powściągliwość w sposobie wyrażania swoich opinii na różnego rodzaju forach internetowych. Jest wiele lepszych metod na pokazywanie swojej aktywności na rzecz sołectwa i zaangażowania w jego bieżącą działalność.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Czerska
Przemysław Biesek-Talewski”

(red)

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.