6-11-19
Gm. Czersk. Pytamy burmistrza o sukcesy i porażki
Rok sprawowania władzy w gminie Czersk

19 listopada 2018 roku obecni radni i burmistrz Czerska objęli mandaty. Społeczeństwo wybrało ich rok temu w dniu 21 października. Wkrótce mija więc rok sprawowania władzy w gminie Czersk.

Pytamy burmistrza o to co udało mu się zrealizować przez ten rok w czerskim samorządzie? Z jakich przedsięwzięć cieszy się najbardziej?

Pytamy też o porażki? Czy takie w jego ocenie były, jeśli tak, to jaka utkwiła w jego pamięci najbardziej?

„Pierwszy rok obecnej kadencji poświęcony był głównie przygotowaniu do realizacji różnego rodzaju zadań inwestycyjnych, które planujemy wykonać w najbliższych latach. Powstało i powstaje wiele koncepcji i projektów gminnych obiektów, jak np. przedszkola w Łęgu czy Ośrodka Kultury w Czersku. Wykonujemy również dokumentacje budowy i przebudowy dróg, aby w kolejnych latach móc ubiegać się o dofinansowanie zewnętrzne.

Największy sukces pierwszego roku to pozyskiwanie środków zewnętrznych, między innymi na drogi:
- Fundusz Solidarności UE:  3,7 mln,
- Fundusz Dróg Samorządowych: 4,6 mln,
- „Rewitalizacja części miasta Czersk”, gdzie udało się zmienić niekorzystne proporcje między wkładem własnym i kosztami niekwalifikowanymi, a dofinansowaniem unijnym: 4,5 mln zł.

Inne zrealizowane, bądź realizowane, zamierzenia to:
- Czerska Karta Seniora,
- pomoc w realizacji programu „Czyste Powietrze”,
- przywrócenie działania monitoringu z obserwacją obrazu z kamer,
- utworzenie Rady Gospodarczej i nasilenie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości,
- odnowienie Cmentarza Honorowego,
- nowe nasadzenia zieleni i poprawa estetyki w mieście i gminie
oraz wiele innych.

Największym problemem, przed jakim stanąłem, a który będzie utrudniał realizację różnorakich zadań w najbliższych latach, to malejąca różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi. Doprowadza to do paradoksalnej sytuacji, w której możliwe i realne jest pozyskiwanie znacznych środków zewnętrznych na inwestycje drogowe i inne, a jednocześnie coraz trudniej jest i będzie zapewnić wkład własny. Powoduje to konieczność przesunięcia w czasie realizacji przygotowanych do realizacji zadań, np. budowy żłobka czy budynku komunalnego. Oznacza też konieczność cięć w wydatkach bieżących, co może się odbić na jakości świadczonych przez gminę usług publicznych. Jednak ten problem dotyka większości samorządów.” – udziela odpowiedzi Przemysław Biesek – Talewski, na zdjęciu z 19 listopada 2018 roku, czyli dnia, w którym został zaprzysiężony na burmistrza Czerska.

(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.