22-05-18
Powiat chojnicki. Śladem naszych publikacji
Rzecznik: W celu dokonania obiektywnej oceny wniosków Wojewoda Pomorski powołał trzy osobo komisję

Rzecznik wojewody pomorskiego odnosi się do kwestii podejmowanych w liście naszego czytelnika, który miał wątpliwości co do oceny wniosku gm. Czersk złożonego w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej – zobacz artykuł TUTAJ.

„W celu dokonania obiektywnej oceny wniosków Wojewoda Pomorski powołał trzyosobową komisję. Komisja uchwaliła Regulamin prac, w którym określiła 3 podstawowe kryteria oceny odzwierciedlające wskaźniki określone w Uchwale nr

53/2018 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2018 r. ustanawiającą Rządowy Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej i opisywanych przez jednostki samorządu terytorialnego we wniosku o dofinansowanie:

1) długość nowych dróg gminnych (km),

2) długość przebudowanych lub wyremontowanych dróg gminnych (km),

3) długość nowych dróg powiatowych (km),

4) długość przebudowanych lub wyremontowanych dróg powiatowych (km),

5) liczba nowych, przebudowanych lub wyremontowanych skrzyżowań z drogami wojewódzkimi (szt),

6) liczba nowych, przebudowanych lub wyremontowanych skrzyżowań z drogami krajowymi (szt),

7) powierzchnia terenów inwestycyjnych o lepszej dostępności (dojazd) dzięki realizacji projektu (ha),

8) długość powstałych ciągów pieszych i pieszo-rowerowych (km),

9) liczba skrzyżowań w formie rond (szt),

10) liczba powstałych, przebudowanych lub wyremontowanych obiektów mostowych (szt),

11) liczba przejść dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa (szt).

Priorytety określone w Rozdziale 5 w/w Uchwały nie stanowią kryterium oceny wniosków. Służą one do określenia kierunków rozwoju oraz rodzaju danej inwestycji.

Każdy członek komisji oceniał wnioski indywidualnie i z tych ocen obliczona została średnia arytmetyczna. Niemożliwe jest więc szczegółowe odniesienie się do oceny konkretnych projektów, gdyż członkowie komisji oceniali zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem.

W przypadku wymienionych wniosków Gminy Czersk i Gminy Brusy, różnicy w ocenie można dopatrywać się w fakcie, iż Gmina Brusy w ramach zadania wykona

1,6 km ciągów pieszo rowerowych natomiast Gmina Czersk 0,9 km oraz droga wybudowana przez Gminę Brusy umożliwi dojazd do 130 ha terenów inwestycyjnych, a Gmina Czersk 9,24 ha.

Zaznaczyć należy, iż Wojewoda Pomorski nie umniejsza ważności realizacji inwestycji Gminy Czersk, jednakże biorąc pod uwagę łączną liczbę złożonych wniosków 131 na kwotę ponad 200 mln zł niemożliwym było objąć dofinansowaniem wszystkich inwestycji biorąc pod uwagę, iż kwota przeznaczona na Województwo Pomorskie to ok 27 mln zł.

Z wyrazami szacunku,
Małgorzata Sworobowicz”


(red)

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.