16-02-21
Gm. Czersk. Porządek obrad, materiały
Sesja Rady Miejskiej w Czersku

XXIX sesja Rady Miejskiej w Czersku odbędzie się w dniu 23 lutego 2021 r. (wtorek) o godz. 12:00 w sali Centrum Informacji Turystycznej w Czersku oraz w trybie zdalnym z następującym porządkiem obrad:


1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1.       miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy 21 Lutego i ulicy Akacjowej w mieście Czersk – projekt nr 1,

4.2.       miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy 21 Lutego w mieście Czersk – projekt nr 2,

4.3.       zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Chojnickiej i Starego Urzędu– projekt nr 3,

4.4.       miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Lipowej w Czersku – projekt nr 4,

4.5.       nadania nazw ulicom położonym w Malachinie – projekt nr 5,

4.6.       nadania nazw ulicom położonym w Czersku i Malachinie – projekt nr 6,

4.7.       zmiany nazwy ulicy w Złotowie – projekt nr 7,

4.8.       udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku – Kościele Parafialnym p.w. Św. Marii Magdaleny w Czersku – projekt nr 8,

4.9.       ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych – projekt nr 9,

4.10.    utworzenia Gminnego Klubu Dziecięcego w Krzyżu oraz nadania statutu – projekt nr 10,

4.11.    zmiany uchwały nr XXIV/217/16 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej niektórych jednostek organizacyjnych gminy Czersk – projekt nr 11,

4.12.    upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Czersku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego – projekt nr 12,

4.13.    zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży  na terenie Gminy Czersk i zwrotu tej opłaty – projekt nr 13,

4.14.    zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 – projekt nr 14,

4.15.    zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2039 – projekt nr 15,

4.16.    uzgodnienia wycinki 25 obumierających drzew w strefie ochronnej pomników przyrody – projekt nr 16,

4.17.    zmiany uchwały nr XI/94/99 w sprawie herbu i flagi Gminy Czersk ustanowienia insygniów władzy oraz ochrony i zasad używania – projekt nr 17.

5. Informacja o funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Czersk.

6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Czersk.

7. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.

8. Sprawy bieżące, wolne wnioski i informacje.

9. Zakończenie sesji.


Sesja odbędzie się bez udziału gości, publiczności i mediów.

W celu zapewnienia jawności obrad zostanie uruchomiona w Internecie transmisja z przebiegu sesji: https://www.youtube.com/channel/UCP794CVQgG_HespHIIyGM7w

Materiały znajdują się pod linkami:
https://czersk.sesjaradygminy.pl/Guest/Current

https://bip.czersk.pl/2090.html

Przewodniczący Rady
Krzysztof Przytarski

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.