20-05-19
Czersk. Porządek obrad, materiały
Sesja Rady Miejskiej w Czersku

28 maja br. o godz. 12.00 rozpoczęła się IX Sesja Rady Miejskiej w Czersku. Zobacz
porządek obrad, materiały (m.in. projekty uchwał) - TUTAJ

Relacja WIDEO z IX sesji RM (3 części) - TUTAJ


Wyniki głosowań - TUTAJ

Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.
4.Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami.
5.Informacja o działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czersku.
6.Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2019 r.
7.Informacja o działalności służb porządkowych na terenie Gminy.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
8.1 określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gminy Czersk - IX/102/19,
8.2 ustalenia dopłat do grup taryfowych - IX/103/19,
(m.in. stawki za wodę i ścieki - przyp. red. - zobacz projekt TUTAJ)
8.3 udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku - Kościele Parafialnym p. w. Św. Marii Magdaleny w Czersku - IX/104/19,
8.4 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Czersk w obrębie geodezyjnym Rytel - IX/105/19,
8.5 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Czersk - IX/106/19,
8.6 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rzemieślniczej i usługowej we wsi Złotowo - IX/107/19,
8.7 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usług w rejonie ulic Kilińskiego, Tucholskiej i 21 Lutego w Czersku - ze zmianą "2007" - IX/108/19,
8.8 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr ewid. 118/1 oraz części działki o nr ewid. 117 położonych w obrębie Łąg – Lipki – IX/109/19,
8.9 wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów lub dziennego opiekuna prowadzącego działalność gospodarczą na własny rachunek na terenie Gminy Czersk – IX/110/19 – str. 112,
 8.10 wskazania dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Czersku do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Czersku - IX/111/19,
8.11 wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze - IX/112/19.
9. Informacja Przewodniczącego Rady o interpelacjach złożonych między sesjami.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie sesji.

UM Czersk, (red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.