16-06-20
Czersk. Śladem naszych publikacji
Zanieczyszczanie chodników
przez psy. Czy można wykorzystać monitoring?  


Wracamy do tematu podniesionego przez czytelnika – problemu zanieczyszczania chodników przez psy (zobacz list – TUTAJ).

Do listu odnosi się naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Środowiska Urzędu Miejskiego w Czersku.
Zadaliśmy też pytanie -  Czy przy pomocy miejskiego monitoringu można spróbować egzekwować od właścicieli psów sprzątanie nieczystości pozostawionych przez ich czworonogi na chodnikach czy placach?

- Przyłączamy się do apelu mieszkańca i po raz kolejny apelujemy do mieszkańców o przestrzeganie zapisów zawartych w Uchwale Nr XI/133/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Czersk, gdzie § 16 mówi iż: „Osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest do natychmiastowego uprzątnięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę w miejscu publicznym, przy czym zanieczyszczenia winny być wyrzucone do pojemników na odpady zmieszane lub do pojemników specjalnie przeznaczonych do tego celu”. Jednocześnie pracownicy obsługujący monitoring miejski zostali zobligowani do zwiększonej czujności w  zakresie przestrzegania zapisów regulaminu – zapowiada naczelnik Wojciech Laska.

(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.