23-02-21
Czersk. SP 1 w Czersku – oferta szkoły - poniżej
NABÓR DO KLASY ŻEGLARSKIEJ 2021/2022

Jeżeli nie chcesz dłużej patrzeć na wodę tylko z perspektywy brzegu, jeżeli chcesz przeżyć swoje wakacje ciekawiej i z przygodami, jeżeli nie boisz się ryzyka w granicach rozsądku, jeżeli chcesz nauczyć się kochać słońce i wiatr - to właśnie do Ciebie adresowane są poniższe słowa.

Klasa żeglarska powstała w naszej szkole w 2004r. w oparciu o założenia autorskiego programu pana Waldemara Pestki "Program podstawowego szkolenia żeglarskiego dla klasy o profilu żeglarskim w SP1 im. J. Korczaka w Czersku".

Program zakłada trzyletnie szkolenie podzielone na etapy realizacji:

I Rozbudzenie zainteresowania żeglarstwem jako alternatywnym sposobem spędzania czasu na łonie natury młodzieży szkolnej.

II Nauka samodzielnego żeglowania.

III Zdobywanie stopni i uprawnień żeglarskich.
Nabór uczniów odbywa się na zasadzie dobrowolności. W klasie prowadzone jest nauczanie wg programu nauczania kl. IV- VI. Treści nauczania poszerzone są o zagadnienia związane z żeglarstwem: historia żeglarstwa, tradycje żeglarstwa, etykieta jachtowa, budowa jachtowa, prace bosmańskie, teoria żeglowania, praktyczne szkolenie żeglarskie (w sezonie), nauka szant i pieśni żeglarskich, sztuka marynistyczna. Dodatkowo prowadzona jest nauka pływania na basenie w Chojnicach W sezonie żeglarskim jeden dzień w tygodniu przeznaczony jest na wyjazdy nad wodę: Jez. Ostrowite, gdzie odbywają się zajęcia praktyczne (pływanie na łodziach żaglowych klasy Optymist, Puck, kajaki)

ZASADY REKRUTACJI
Rekrutacja do klasy żeglarskiej nie wymaga specjalnych testów sprawnościowych, oprócz umiejętności pływania oraz zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach. Przy rekrutacji doświadczenie żeglarskie ucznia będzie zaletą bardzo pomocną w dalszej nauce, ale nie będzie koniecznym warunkiem do przyjęcia do klasy żeglarskiej. Uczeń mający doświadczenie rekreacyjne będzie miał możliwość rozwijania swoich żeglarskich umiejętności poprzez zindywidualizowanie zadań. Natomiast uczeń stawiający pierwsze kroki będzie miał możliwość poznania, czym jest żeglarstwo, nauczenia się żeglowania i poznania wszystkich aspektów z nim związanych.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
20 osobowa klasa zostanie podzielona na dwie grupy po 10 osób, które w okresie przewidzianym na zajęcia na wodzie to jest we wrześniu, październiku, maju i czerwcu będą uczestniczyć w dwóch blokach treningowych na wodzie po 6 godzin każdy (10 godzin praktycznych tygodniowo dla ucznia). W miesiącach: listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień uczeń będzie realizował zajęcia w grupie 20 osobowej w następujących blokach w ciągu tygodnia:

-    zajęcia teoretyczne 1 godzina
-    zajęcia specjalistyczne w terenie 3 godziny

Uczniowie oprócz zajęć dotyczących żeglarstwa biorą udział w zajęciach programowych wychowania fizycznego w wymiarze 4 godzin tygodniowo.
Na koniec roku szkolnego uczniowie wezmą udział w tygodniowym obozie żeglarskim szlifując swoje umiejętności żeglarskie.

FORMY SZKOLENIA
Zastosowanymi w programie nauczania formami szkolenia żeglarskiego są:

1.    zajęcia praktyczne na wodzie czyli żeglowanie
2.    zajęcia praktyczne w klubie UKS1 czyli praca przy sprzęcie, prace bosmańskie, zajęcia specjalistyczne (rozwijające sprawność specjalistyczną ucznia)
3.    zajęcia teoretyczne w formie wykładów i ćwiczeń
4.    regaty szkolne, ogólnopolskie

Pobierz:
Deklaracja przyjęcia do klasy żeglarskiej

Regulamin naboru do klasy sportowej - żeglarskiej


Podanie o przyjęcie do klasy sportowej - żeglarskiej

Punktacja sprawności fizycznej dla kandydatów do 4 klasy sportowej o profilu żeglarskim

SP 1 w Czersku

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.