22-02-21
Czersk.  Krok w kierunku poprawy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
SP ZOZ w Czersku. Ośrodek Wsparcia Psychologicznego i Psychoterapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży - I poziom referencyjny

Mamy przyjemność poinformować, że przy SP ZOZ w Czersku swoją działalność rozpoczyna Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ. Otwarcie Ośrodka to krok w kierunku poprawy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Psychologowie, psychoterapeuci i terapeuci środowiskowi Ośrodka oferują:

•            poradę psychologiczną diagnostyczną,

•            poradę psychologiczną,

•            psychoterapię: indywidualną, rodzinną, grupową,

•            wsparcie psychospołeczne,

•            wizytę, poradę domową lub środowiskową.

 

Opieka specjalistów jest:

•            dostępna, ponieważ, aby uzyskać pomoc nie jest potrzebne skierowanie od lekarza,

•            bezpłatna,

•            przyjazna dla dzieci i młodzieży,

•            przystosowana do danego przypadku,

•            włączająca w pomoc dziecku jego bliskich.

 

Dla kogo?

•            dzieci i młodzieży przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego, objętej obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcenia w szkołach ponadpodstawowych do ich ukończenia, jednak nie później niż do 21 roku życia,

•            dla ich rodzin lub opiekunów prawnych.

 
Opieka skierowana jest do dzieci i młodzieży, które nie wymagają opieki psychiatry, a np.:


•            odczuwają lęk wynikający z obecnej sytuacji związanej z COVID-19 lub wprowadzenia nauki zdalnej;

•            mają trudności w kontaktach społecznych, rówieśniczych, rodzinnych;

•            doświadczają sytuacji kryzysowych, problemów rodzinnych;

•            doświadczają zaburzeń lękowych, depresyjnych, adaptacyjnych;

•            cierpią z powodu zaburzeń odżywiania, psychosomatycznych;

•            są ofiarami przemocy psychicznej, fizycznej, seksualnej;

•            mają poczucie samotności, izolacji, bezradności; doświadczają trudności w radzeniu sobie z emocjami;

•            wykazują zachowania aspołeczne, agresywne, autodestrukcyjne, opozycyjno- buntownicze i inne.

 
Hanna Jasińska
Dyrektor SP ZOZ w Czersku

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.