22-02-21
Gm. Czersk. O wsparcie jakich inwestycji będzie aplikować gmina Czersk?
Sportowa Polska 2021 roku. Nabór wniosków od 1 marca

Rozpoczyna się kolejna edycja Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – „Sportowa Polska”.  Nabór wniosków  potrwa od 1 do  31 marca br.

Program „Sportowa Polska” wspiera  realizację  inwestycji związanych z obiektami sportowymi na terenie całej Polski. Z uwagi na ogólny charakter programu, zadania zostały podzielone na trzy grupy:

1.    Obiekty szkolne
Zadania inwestycyjne związane z poprawą stanu infrastruktury sportowej przyszkolnej, służącej placówce w realizacji zajęć wychowania fizycznego oraz mieszkańcom w aktywnym spędzaniu czasu wolnego. Ponadto,  umożliwiającej współzawodnictwo sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach tego zadania można składać wnioski o budowę, przebudowę lub remont szkolnych obiektów sportowych.

2.    Modernizacja obiektów służących klubom sportowym
W tej grupie dofinansowane są zadania poprawiające warunki  treningowe dla sportowców – w tym przeciwdziałanie degradacji obiektów sportowych, które znajdują się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym. Wsparcie finansowe będą mogły otrzymać wnioski dotyczące przebudowy lub remontu już istniejącej infrastruktury sportowej.

3.    Pozostałe obiekty ogólnodostępne
Zadania dotyczące budowy nowej (nieprzyszkolnej) infrastruktury sportowej, która umożliwi społeczności lokalnej aktywne spędzanie czasu wolnego oraz organizację współzawodnictwa sportowego. W ramach tego zadania można składać wnioski o budowę, remont lub modernizację obiektów sportowych, które stwarzają warunki do rozwoju sportów olimpijskich.

Nabór wniosków potrwa od 1 do 31 marca 2021 roku.
Wszystkie nowo powstałe obiekty sportowe muszą mieć charakter ogólnodostępny. W przypadku obiektów zewnętrznych, wnioskodawcy powinni dołożyć wszelkich starań, aby dostęp do nich, w szczególności dla dzieci i młodzieży, był nieodpłatny.

Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej „Sportowa Polska”
To już czwarta edycja programu „Sportowa Polska”. W poprzednich dofinansowano łącznie 624 inwestycje na kwotę 825 322 781 zł. Rekordowa była ubiegłoroczna edycja programu, w ramach której dofinansowano 222 inwestycje na kwotę 313 095 363 zł!

Szczegółowe informacje - https://www.gov.pl/web/sport/program-sportowa-polska--edycja-2021

PUW w Gdańsku


O wsparcie jakich inwestycji z Programu „Sportowa Polska”  będzie aplikować gmina Czersk?


- Powtórzymy wniosek dotyczący modernizacji boiska treningowego, być może rozszerzony o inne obiekty, na stadionie miejskim w Czersku. Zakres wniosku będziemy jeszcze dopracowywać.
Szczegóły będą znane w II połowie marca – informuje burmistrz Przemysław Biesek-Talewski.

(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.