9-08-18
Czersk. Śladem naszych publikacji
Stanowisko dyrektor w sprawie skargi

Do skargi (zobacz artykuł) złożonej w ubiegłym tygodniu przez mieszkankę Czerska do m.in. do burmistrz Czerska na dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku (wcześniej Zespołu Szkół w Czersku) w sprawie terminu organizacji zakończenia roku szkolnego (2017 rok) dla absolwentów szkoły (gimnazjum) odnosi się dyrektor wspomnianej placówki (poniżej).

Dyrektor informuje, że organy kontrolne nie zakończyły postępowania. Czeka na decyzje, dodaje, że złożyła wyjaśnienia.

„Po zapoznaniu się ze skargą wniesioną na organizację zakończenia roku szkolnego pragnę wyjaśnić, że formuła żegnania absolwentów w przeddzień zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych jest od wielu lat powszechną praktyką wielu placówek, o czym donosiły media ogólnopolskie.
Celem takiego rozwiązania było nadanie uroczystości szczególnej rangi, umożliwienie rodzicom towarzyszenia dzieciom w tak ważnej dla nich chwili. Chodziło też o to, by umożliwić uczniom terminowe złożenie dokumentów rekrutacyjnych do wybranych szkół, często bardzo od siebie oddalonych. W żaden sposób nie faworyzowaliśmy naszych uczniów, gdyż kolejność składania kopii świadectw nie ma wpływu na wyniki rekrutacji. punkty rekrutacyjne przyznaje się za oceny wskazanych przedmiotów i inne osiągnięcia szkolne(wg listy Kuratora Oświaty).
Tegoroczne zakończenie roku szkolnego dla wszystkich uczniów miało miejsce już w zreformowanej Szkole Podstawowej nr 2, w piątek, ostatni dzień rocznych zajęć edukacyjnych. Z absolwentami Gimnazjum tradycyjnie spotkaliśmy się po południu, gdyż  jej podniosły charakter wymaga szczególnej oprawy. Nie skróciliśmy czasu rekrutacyjnego, gdyż od godz.7.00 można było pobrać kopie dokumentów i do 15.00 rozwozić do wybranych szkół. Wszyscy zdążyli na popołudniową uroczystość.
Zdaje sobie sprawę, że planowanie pożegnania absolwentów w nowym roku szkolnym będzie szczególne, ponieważ mury szkoły opuszczą dwa roczniki- po raz pierwszy klasy ósme zreformowanej szkoły i ostatni gimnazjaliści. Jak zawsze szukając najlepszego rozwiązania poprosimy o pomoc uczniów i rodziców, by zadowolić wszystkie strony i uniknąć błędów.

Ewa Wrycza”

(red)

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.