27-07-21
Czersk. KOMUNIKAT
Stanowisko KOZZD w sprawie utworzenia filii w Czersku

W poniedziałek, 26.07.2021 r., do Czerska przyjechały władze Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. W skład delegacji weszli: Dyrektor – dr n. med. Ryszard Wardeński, Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych – Agnieszka Jędrzejczak, Kierownik Biura Ochrony – Paweł Namysław, Kierownik Sekcji Kadr, Płac i Szkolenia – Lech Liberadzki i Administrator Ośrodka – Edward Nowak. Ze strony samorządu gminnego w spotkaniu uczestniczyli burmistrz Przemysław Biesek-Talewski, zastępca burmistrza Bogumiła Ropińska, przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Przytarski i sekretarz gminy Grzegorz Zabrocki.

Oddział Zewnętrzny w Czersku Zakładu Karnego w Koronowie został użyczony przez Służbę Więzienną na potrzeby Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym od dnia 1 lipca 2021 roku na okres 35 miesięcy. Dyrekcja Ośrodka rozpoczęła już prace przygotowawcze do uruchomienia swojej filii w Czersku.

Reprezentanci KOZZD przedstawili szczegółową informację dotyczącą zabezpieczenia ośrodka. Będzie on skonstruowany w taki sposób, żeby wykluczyć możliwość jakiegokolwiek kontaktu, nawet wzrokowego, jego pacjentów z otoczeniem. Kompleks jest już ogrodzony i zabezpieczony spiralnym drutem kolczastym (tzw. concertiną). Obiekt będzie wyposażony w system około 120 kamer przemysłowych, które będą monitorowały osoby tam przebywające wszędzie i przez 24 godziny na dobę. W budynku pojawią się nowe drzwi ze specjalnymi kodami dostępu, a każde ich otwarcie będzie rejestrowane. Okna będą wyposażone w kraty, siatki i specjalne blendy, tak, żeby pacjenci nie widzieli, co dzieje się na zewnątrz. Okna będą zabezpieczone też specjalną folią, która uniemożliwi ich rozbicie. Budynek stojący na granicy nieruchomości, od strony ul. Batorego, nie będzie użytkowany i nie będzie w nim pacjentów. Dodatkowo obiekt będzie wyposażony w system alarmowy z wiązkami podczerwieni, zainstalowanymi zarówno na zewnątrz, na korytarzach, jak i w oknach. Przerwanie wiązki spowoduje włączenie się alarmu.

KOZZD to ośrodek zamknięty, całkowicie odizolowany od otoczenia. Osoby tam przebywające nie mogą wychodzić na zewnątrz. Przez cały czas są pod ścisłą opieką i nadzorem pracowników ochrony, nawet w czasie poruszania się wewnątrz budynków. Jedyne momenty, kiedy pacjenci będą opuszczali ośrodek, to wyjazdy m.in. do lekarza lub na rozprawy sądowe. Odbywać się to będzie w taki sposób, że  będą oni wsiadali do specjalistycznego samochodu na terenie placówki i w asyście trójki pracowników ochrony będą przewożeni we wskazane miejsce, w większości przypadków z prewencyjnym użyciem kajdanek.

Dyrekcja KOZZD zapewniła, że do Czerska zostaną skierowani najspokojniejsi pacjenci, którzy nie stwarzają problemów. Ich maksymalna docelowa liczba to 40.

Członkowie delegacji z Gostynina podkreślali też, że funkcjonowanie ośrodka w Czersku może być korzystane dla mieszkańców i lokalnych firm. Placówka niebawem rozpocznie rekrutację pracowników. Przewiduje się zatrudnienie 78 pracowników ochrony. Pracę w ośrodku znajdzie 18 pielęgniarek i tyle samo sanitariuszy. Potrzeba też 10 psychologów i terapeutów uzależnień, 12 terapeutów zajęciowych, lekarzy, osób do pracy administracji, pracownika gospodarczego, itd. Korzyścią dla lokalnych firm ma być też możliwość pozyskania kontraktów, na przykład na catering, dostawę artykułów spożywczych czy różnego rodzaju usług.

Kierownictwo ośrodka deklaruje gotowość do kontaktu z mediami i do wyjaśniania wszystkich wątpliwości.

UM w Czersku

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.