Ogłoszenie

STARTUJĄ KONSULTACJE WNIOSKÓW  MIESZKAŃCÓW
GMINY CZERSK - „CZYSTE POWIETRZE”

W związku z dużym zainteresowaniem programem priorytetowym „Czyste powietrze” Gmina Czersk uruchamia konsultacje związane z dofinansowaniem wniosków mieszkańców Gminy Czersk. Konsultacje będą odbywać się w Centrum Informacji Turystycznej w Czersku w każdą środę od godz. 9.00 do 14.00.

Prosimy mieszkańców o kontakt telefoniczny w sprawie ustalenia godziny spotkania celem uniknięcia kolejek. Rejestracja pod numerami telefonu: 52 395 48 56 lub 52 395 48 51.

Po ustaleniu terminu i godziny spotkania proszę przygotować odpowiedzi na poniższe pytania:

1.            Jakie będzie źródło ciepła po modernizacji?:
a.            rodzaj planowanego źródła po modernizacji,
b.            czy wymagane jest przyłącze,
c.            rodzaj instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
d.            koszt inwestycji.

2.            Termomodernizacja:
a.            rodzaj przegród planowanych do termomodernizacji (rodzaj ocieplenia, grubość, powierzchnia, koszt),
b.            powierzchnia wymienianej stolarki zewnętrznej (powierzchnia, współczynnik przenikania U nowej stolarki, koszt).

3.            Wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła:
a.            graniczna sprawność temperaturowa odzysku ciepła dla centrali wentylacyjnej,
b.            koszt inwestycji.

4.            Informacje o osobach tworzących gospodarstwo domowe:

a.            informacja o osobach tworzących gospodarstwo domowe (imiona i nazwiska, pesele, stopień pokrewieństwa, wartość rocznego dochodu netto, rodzaj dochodu, rodzaj dokumentu potwierdzającego dochód, urząd skarbowy),
b.            całkowity dochód osób tworzących gospodarstwo domowe w roku poprzedzającym składanie wniosku.

Należy pamiętać, że bez posiadania niezbędnych informacji oraz niezbędnych załączników zweryfikowanie wniosku może być niemożliwe. 

UM Czersk

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.