18-11-20
Czersk. W ramach rewitalizacji
Strefy rekreacji na czerskim osiedlu

W ramach projektu „Rewitalizacja części miasta Czersk” partner Gminy Czersk - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chojnicach - na swoim terenie przy blokach mieszkalnych zleciła wykonanie stref rekreacji i zabaw.

 „Przedsięwzięcie obejmuje następujące lokalizacje:
-    Ul. Generała Maczka 1-3-5: montaż tablicy informacyjnej na potrzeby regulaminu,  wykonanie podłoża pod urządzeniami siłowni,  wykonanie dojścia od istniejącego chodnika do terenu siłowni, montaż urządzeń siłowni, montaż pojemnika na odchody zwierzęce, ustawienie ławek, koszy na śmieci oraz stojaków na rowery,
-    Ul. Generała Hallera 7-9: montaż 2 tablic informacyjnych na potrzeby regulaminu, montaż stojaka na rowery, wykonanie bezpiecznego podłoża na placu zabaw, nasadzenie zieleni (drzew, krzewów), uporządkowanie terenu wokół placu zabaw, montaż urządzeń zabawowych, zamontowanie ławek, koszy na śmieci i ogrodzenia placu zabaw,
-    Ul. Generała Hallera 1-3-5: montaż tablicy informacyjnej na potrzeby regulaminu, wykonanie chodnika, nasadzenie zieleni (drzew, krzewów), uporządkowanie terenu wokół placu zabaw, montaż urządzeń zabawowych, zamontowanie ławek, koszy na śmieci i ogrodzenia placu zabaw,
-    Ul. Generała Andersa 1-3: altana z siedziskami i stołem – 2 szt., wykonanie chodnika  (dojścia do altan), nasadzenie zieleni (drzew, krzewów), uporządkowanie terenu, zamontowanie ławek, koszy na śmieci oraz stojaków na rowery.

Całkowity koszt zadania wyniesie 203.069,70 zł brutto, z czego 65 % to dofinansowanie ze środków UE. Wszystkie prace mają być zrealizowane do końca marca przyszłego roku.”
- informuje Przemysław Biesek-Talewski, burmistrz Czerska.

(red)

Poniżej przedstawiamy mapki zagospodarowania poszczególnych terenów.


Przy blokach - ul. Generała Maczka 1-3-5 w Czersku (na zdjęciach) powstaje m.in. zewnętrzna siłownia wraz z dojściem z kostki brukowej.


Kliknij w mapki, aby powiększyć







Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.