5-04-20
Czersk. Otwieranie kapsuły po raz pierwszy za 10 lat, potem po 25, 50, 75 i 100 latach
Świat za sto lat? W krakowskiej
„Kapsule Czasu” znalazł się także
czerski ślad. A nawet dwa

Krakowska Fundacja TworzyMY  Kraków już od 2018 r. zachęca do refleksji  nad wizją przyszłości, nad tym, jak będzie wyglądał świat za 100 lat.  Fundacja powstała z troski o aktualny i przyszły kształt wspólnej przestrzeni. Misją tej organizacji jest aktywne działanie na rzecz zmiany dotychczasowego wizerunku polskich miejscowości.

 „Wierzymy, że wspólnie możemy tworzyć Miasta Przyszłości- wyjątkowe miejsca na mapie, w których tradycja i klasyczne nurty architektoniczne zgodnie korespondują ze śmiałą wizją przyszłości, nadając lokalnym habitatom niezwykły i ponadczasowy charakter”- mówią jej założyciele. W związku z powyższą misją fundacja ogłosiła konkurs na rzeźbę architektoniczną przedstawiającą „Kapsułę Czasu”.  Projekt, który zwyciężył,  stanie w prestiżowej lokalizacji w Krakowie, przy ul. Dolnych Młynów 10, a jako że kapsuła będzie obiektem mobilnym, ma zostać zaprezentowana  (miejmy nadzieję,  że będzie to możliwe) w wielu miejscach Polski i Europy przy okazji wystaw oraz targów o charakterze artystycznym, kulturalnym i naukowym.

 „Kapsuła Czasu” stanowić będzie swego rodzaju archiwum służące do przechowywania utworów literackich i prac plastycznych wyłonionych przez profesjonalne jury w  ogólnopolskiej akcji społecznej „Serce Kapsuły Czasu”, która ma za zadanie przedstawienie współczesnych wyobrażeń na temat tego, jak będzie wyglądał świat za 100 lat. Uczestnicy tejże akcji proponują bowiem swoją interpretację tematu : „ Podróż wyobraźnią w przyszłość. Twoja miejscowość, nasz świat za sto lat”. Zamknięte w kapsule prace ukazujące świat jutra z perspektywy naszego czasu utworzą swoisty most łączący przyszłość z teraźniejszością.

Fundacja planuje cykliczne otwieranie „Kapsuły Czasu”  –  po raz pierwszy za 10 lat, potem po 25, 50, 75 i 100 latach oraz konfrontowanie  wizji  autorów  zamieszczonych w kapsule prac plastycznych i utworów literackich z zastaną rzeczywistością. Wydarzeniom tym mają towarzyszyć panelowe debaty społeczne z udziałem specjalistów i – co szczególnie istotne- także mieszkańców miast.

Sercem „Kapsuły Czasu” będą prace dzieci i młodzieży, ale także dorosłych, gdyż ten składający się z kilku edycji konkurs kierowany jest do osób z wszystkich grup wiekowych.  Udział w nim może wziąć każdy, lecz fundacja szczególnie zachęca do uczestnictwa dzieci w wieku… 1-101 lat.

Miło nam poinformować, iż w krakowskiej „Kapsule Czasu” znalazł się także czerski ślad. A nawet dwa.

 W ubiegłorocznej, grudniowej,  III edycji kampanii, laureatką konkursu została Alicja Koprowska, której wiersz zatytułowany „Exodus” zostanie zamknięty w kapsule na najbliższe 100 lat… Autorka otrzymała właśnie pocztą elektroniczną certyfikat poświadczający  to wydarzenie.

Ponadto w ubiegłym roku szkolnym Alicja Koprowska była opiekunką pracy ówczesnego ucznia klasy VIII a SP 2 w Czersku Jakuba Chabowskiego, który został  laureatem II edycji konkursu i otrzymał złoty certyfikat dokumentujący złożenie jego pracy w kapsule a jego nauczycielka języka polskiego odebrała certyfikat ambasadorki ogólnopolskiej akcji społecznej ”Serce Kapsuły Czasu”.

Alicja Koprowska w lipcu ubiegłego roku zdobyła również wyróżnienie w XXII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „O ludzką twarz człowieka” a jej wiersz „***( Ze stoickim spokojem…)” został wydrukowany w pokonkursowym almanachu zatytułowanym „Domy z klocków”, w którym znalazło się 65  z około 1100 nadesłanych na ten konkurs utworów.

(AK)

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.