3-04-18
Gm. Czersk. Termomodernizacja
Podpisanie umów na poprawę
efektywności energetycznej oraz rozwój OZE

W poniedziałek (26.03.2018 r.) w Urzędzie Miejskim w Czersku podpisana została  umowa pomiędzy Gminą Czersk, reprezentowaną przez Burmistrz Czerska Jolantę Fierek, a firmą SPR Polska Sp. z o.o. reprezentowaną przez Karola Pruskiego na wykonanie zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”, w tym:

Część 1: Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Rejon Czersk”,

1    Termomodernizacja budynku administracyjnego AZK w Czersku.

2    Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku.

3   Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Czersku.

4    Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku.

 5   Termomodernizacja budynku Przedszkola im. Jana Brzechwy nr 2 w Czersku.

6    Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czersku.

7    Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Czersku.

8    Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: do dnia 31 lipca 2018 r. Wykonanie przedmiotu umowy w wysokości:  658.134,37 zł brutto.


Natomiast w piątek (30.03.2018 r.)  została  podpisana umowa pomiędzy Gminą Czersk, reprezentowaną przez Zastępcę Burmistrza Grzegorza Klauzę, a firmą EKO – INVEST reprezentowaną przez Tomasza Balukiewicz (na zdjęciach) na wykonanie zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”, w tym:

Część 2: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Rejon Gmina Czersk”.

1    Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Łęgu.

2   Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Rytlu.

3    Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rytlu – filia w Krzyżu.

4    Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gotelpiu.

5    Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Rytlu.

6    Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łęgu

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: do dnia 31 lipca 2018 r. Wykonanie przedmiotu umowy w wysokości: 462.468,93 zł brutto

Zamówienia są współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

UM Czersk

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.