13-02-19
KOMUNIKAT
Twój e-PIT od 15 lutego 2019 roku!

Rozliczenie PIT za 2018 rok dla większości podatników będzie jeszcze łatwiejsze. Wszystko za sprawą nowej usługi resortu finansów – Twój e-PIT. Zgodnie z założeniem, to Krajowa Administracja Skarbowa wypełnia PIT za podatnika.

W ramach nowej usługi Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała zeznania PIT-37 i PIT-38.

Formularz PIT-37 dotyczy podatników, którzy w roku podatkowym otrzymali przychody za pośrednictwem płatnika. Chodzi o zarobki tytułu wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej. Mowa także o emeryturach i rentach, świadczeniach przedemerytalnych, zasiłkach czy stypendiach. PIT-37 uzupełnią także podatnicy uzyskujący przychody z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej), i przychody z praw autorskich i innych praw majątkowych.

Zeznanie PIT-38 przeznaczone jest dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu odpłatnego zbycia: o papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających a także udziałów w spółkach.

Usługą Twój e-PIT objęto podatników rozliczających się:

• indywidualnie,
• wspólnie z małżonkiem,
• w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Co do zasady zeznania zostaną udostępnione dla podatników rozliczających się indywidulanie. Jeżeli podatnik będzie chciał rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci, będzie musiał (w udostępnionym zeznaniu podatkowym) samodzielnie zmienić formę opodatkowania wybierając, że chce się rozliczyć wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.- Zeznania podatkowe PIT-37 i PIT-38 za 2018 r. przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową zostaną udostępnione podatnikom w wersji elektronicznej od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r. na portalu podatkowym (www. podatki.gov.pl) w ramach usługi Twój e-PIT. Podatnicy będą mieli nieograniczony dostęp do tych zeznań oraz do Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) potwierdzającego złożenie zeznania do organu podatkowego.

Uwierzytelnianie się do usługi Twój e-PIT następuje poprzez podanie swoich danych: PESEL (albo: NIP i datę urodzenia), kwotę przychodu z zeznania podatkowego za rok 2017 oraz kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np. PIT-11) za rok 2018 lub użyć profilu zaufanego – informuje Maria Lipińska Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chojnicach .
Udostępnione na portalu zeznanie podatnik będzie mógł zaakceptować, odrzucić, wprowadzić poprawki, lub nie zrobić nic – co traktowane będzie jako akceptacja zeznania.

KAS przygotował zeznania PIT-37 i PIT-38 bazując na informacjach od płatników oraz danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły w zakresie:

- ulgi na dzieci, do 18-stego roku życia.

- nr KRS OPP, której w ubiegłym roku przekazał 1 proc. podatku należnego.
Podatnik będzie mógł zmodyfikować tak przygotowane zeznanie np. w zakresie:
- wyboru formy opodatkowania: wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci;
- wskazania/zmiany nr KRS wybranej OPP, której chce przekazać 1 proc. podatku należnego.

Samodzielnie podatnik będzie mógł uzupełnić przygotowane zeznanie o pozostałe przysługujące podatnikowi ulgi i odliczenia, np.

-  zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz    przekazać 1% podatku

- zmienić dane ulgi na dzieci lub dodać ulgę

- darowizny na cele kultu religijnego,
- darowizny na cele krwiodawstwa,
- poniesione wydatki na cele rehabilitacyjne,
- poniesione wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet,
- wpłaty dokonane na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego..

Termin zwrotu nadpłaty podatku wynikający ze złożonego zeznania przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych został skrócony z 3 miesięcy do 45 dni o ile zeznanie zostanie złożone za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, czyli również w przypadku zeznań udostępnionych i zaakceptowanych w ramach usługi Twój e-PIT.

Przy wykorzystaniu usługi Twój e-PIT podatnik będzie mógł złożyć także korektę zeznania. Poprawki podatnik powinien nanosić w pozycjach, które chce skorygować, następnie je zapisać i zaakceptować całe rozliczenie.

US Chojnice

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.