11-05-18
Czersk.
Średnia stopa bezrobocia dla Polski wynosi 6,3%.
Ubywa bezrobotnych, przybywa pracujących

Ubywa bezrobotnych

W kwietniu 2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku odnotował w Pomorskiem rekordowo niską liczbę bezrobotnych (48371) i stopę bezrobocia (5,3% wartość szacunkowa). To najniższe wartości w historii województwa pomorskiego. Przyczyną tego stanu jest kontynuacja dynamicznego rozwoju pomorskiej gospodarki i rozpoczęcie sezonu letniego. W stosunku do poprzedniego miesiąca ubyły 2152 osoby bezrobotne, a stopa bezrobocia spadła o 0,2 punkta procentowego. Średnia stopa bezrobocia dla Polski wynosi 6,3%.

Pomorskie jest obecnie na czwartym miejscu w kraju po wielkopolskim, śląskim i małopolskim. Wyższą stopę bezrobocia od naszego województwa ma natomiast mazowieckie, dolnośląskie i lubuskie i pozostałem województwa.

Więcej informacji o stopie bezrobocia w układzie regionalnym: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/zatrudnienie-i-przeciwdzialanie-bezrobociu/art,9924,rekordowo-niskie-bezrobocie-w-kwietniu.html

Przybywa pracujących

Dane Eurostatu za rok 2017 pokazały, że w Pomorskiem przybywa osób pracujących. Wskaźnik zatrudnienia (udział osób pracujących w wieku 20-64 lata w ogólnej liczbie ludności w wieku 20-64 lata) rośnie od czterech lat. W roku 2015 Pomorskie uzyskało wynik lepszy niż średnia dla Polski, natomiast w 2017 r. średnia dla Unii Europejskiej stała pierwszy raz w historii niższa niż dla Pomorskiego.

Więcej informacji oraz infografika http://porp.pl/artykul/przybywa-pracujacych-pomorzan.html

mat. WUP w Gdańsku

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.