28-05-19
Czersk. Zaproszenie na spotkania
Uniwersytet do Wolności
i Uniwersytet Abstynenta w Czersku

Szanowni Państwo! Chciałbym poinformować o inicjatywie podjętej przez Spółdzielnię Socjalną im.Karola Marcinkowskiego w Chojnicach adresowaną do dwóch środowisk z Czerska. Są one bliźniacze, ale noszą różne nazwy.

Pierwsza skierowana jest do kobiet osadzonych w Zakładzie Karnym i nazwana została Uniwersytetem do Wolności.Druga to inicjatywa na rzecz osób borykających się z problemem alkoholizmu i utrzymujących trzeźwość skupionych w Klubie Abstynenta. Ta, nosi nazwę - Uniwersytet Abstynenta. Obie polegają na cyklicznych spotkaniach z wykładowcą/trenerem, który poprowadzi zajęcia dla obu środowisk,najpierw w ZK, następnie z Klubie Abstynenta ( obie placówki sąsiadują z sobą).

Zajęcia będą odbywać się średnio co dwa tygodnie i obejmują zajęcia profilaktyczne, prozdrowotne,terapeutyczne,ale również kulturalne ( zumba i karaoke), mające wymiar praktyczny ( np.jak radzić sobie z mężem/partnerem nie płacącym alimentów oraz jak ułożyć sobie relacje z dziećmi przebywając w zakładzie karnym czy też jak przygotować atrakcyjny makijaż).Jednym słowem,będą to zajęcia wspierające readaptację społeczną tych osób,głównie pań, nie zapominające jednak o tym,że mimo wyroku,czy uwikłania w nałóg,zawsze pozostaje się rodzicem,obywatelem,kobietą, jednym słowem,świadomą osobą.

Pierwsze spotkanie poprowadzi p.Ewa Jasik Wardalińska w dniu 29 maja o g.14.30 w ZK w Czersku, a o g.16.00 w Klubie Abstynenta, przy ul.Dworcowej 15 ( w podwórku).

Marcin Wozikowski, Spółdzielnia Socjalna im. K. Marcinkowskiego

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.