5-09-19
Czersk. ZDJĘCIA
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
2019/2020 w czerskiej `JEDYNCE`

Inaugurację nowego roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka w Czersku rozpoczęto tradycyjnie od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu państwowego.

Potem dyrektor Bożena Spica powitała szkolną społeczność „Jedynki” oraz zaproszonych gości słowami: „Po ciepłych ,słonecznych wakacjach wracamy, aby powitać kolejny rok szkolny 2019/2020”. Życzyła uczniom w nowym roku osiągania sukcesów, z których będą mogli być dumni. Szczególnie ciepło i serdecznie zwróciła się do uczniów klas pierwszych i zerówek. Wyraziła nadzieję, że będą w naszej szkole czuli się dobrze i bezpiecznie. Najstarszym uczniom przypomniała, że w kwietniu czeka ich egzamin ósmoklasisty z j. polskiego, matematyki i j. obcego. Podkreśliła ,że wysokie wyniki można osiągnąć tylko poprzez systematyczną i wytrwałą pracę. Wszystkim uczniom mówiła, że szkoła to miejsce rozwijania talentów i pasji, zdobywania wiedzy, ale także nawiązywania nowych, często trwałych przyjaźni.

W wystąpieniu pani dyrektor nie zabrakło życzeń sukcesów i radości dla nauczycieli i rodziców. Podkreślała ważną rolę nauczyciela w kształtowaniu postawy ucznia oraz rolę współpracy rodziców z wychowawcami i nauczycielami.

Na zakończenie wystąpienia pani dyrektor nie zabrakło ważnych danych statystycznych dotyczących pracy placówki. W roku szkolnym 2019/2020 w szkole będzie zdobywało wiedzę i kształtowało swój charakter 730 uczniów ,którzy będą uczęszczali do 32 oddziałów klasowych. W szkole pracuje ogółem 66 nauczycieli i 25 pracowników obsługi i administracji.

Po wystąpieniu dyrektor Bożeny Spicy głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców, pani Małgorzata Skwarek, która w imieniu swoim i Rodziców życzyła uczniom oraz nauczycielom udanego, pełnego sukcesów, satysfakcji i radości roku szkolnego.

Inaugurację zakończono wyprowadzeniem sztandaru szkoły oraz odśpiewaniem hymnu „Wiwat, wiwat nasza szkoło”.

Potem uczniowie wraz z wychowawcami i rodzicami udali się do swoich klas.

Tekst: H .Mrozińska
Zdjęcia: Bernadeta Rostankowska
SP 1 Czersk

GALERIA ZDJĘĆ - TUTAJ

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.