20-03-19
Powiat chojnicki. Porządek obrad, materiały na sesję
V Sesja Rady Powiatu Chojnickiego

21 marca odbędzie się V sesja Rady Powiatu Chojnickiego VI kadencji.

Porządek obrad V sesji Rady Powiatu Chojnickiego:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.    Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

 3.   Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu Chojnickiego.

4.    Sprawozdanie starosty z działalności zarządu powiatu między sesjami.

5.    Sprawozdanie z działalności komisji stałych w okresie między sesjami.

6.    Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach za 2018 rok.

7.    Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2018.

8.    Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chojnicki.

9.    Sprawozdanie Zarządu Powiatu Chojnickiego z realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

10.    Informacja na temat zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych – podsumowanie 2018 roku.

11.    Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)      w sprawie zasad używania herbu i flagi Powiatu Chojnickiego,

b)     w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. św. Józefa Patrona Rzemieślników w Chojnicach,

c)      w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brusach,

d)     w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie,

e)      zmieniająca uchwałę nr IV/41/2019 Rady Powiatu Chojnickiego w sprawie powołania Rady Społecznej przy Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach,

f)      w sprawie wystąpienia do instytucji odpowiedzialnych za wzrost wyceny świadczeń i procedur medycznych realizowanych w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach,

g)      w sprawie określenia zadań powiatu na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019,

h)     w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, w drodze darowizny, nieruchomości do zasobu Powiatu Chojnickiego,

i)      zmieniająca uchwałę nr III/21/2018 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2019 – 2030,

j)     zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Chojnickiego na 2019 rok.

 12. Wnioski i oświadczenia radnych.

 13. Informacja na temat złożonych interpelacji i zapytań radnych oraz udzielonych odpowiedziach.

 14. Zamknięcie V sesji Rady Powiatu Chojnickiego.

Starostwo Powiatowe w Chojnicach

Materiały na sesję – TUTAJ

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.