30-04-19
Czersk. Porządek obrad, materiały, wyniki głosowań, wideo
VIII Sesja Rady Miejskiej w Czersku

O godz. 12.00 rozpoczęła się dziś (30.04) VIII sesja Rady Miejskiej w Czersku.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.    Przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.

3.    Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady.

4.    Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami.

5.    Informacja o sytuacji na rynku pracy w Gminie Czersk oraz oferta Powiatowego Urzędu Pracy.

6.    Informacja na temat bazy turystyczno – rekreacyjnej i stanu przygotowań do sezonu turystycznego.

7.    Podjęcie uchwał w sprawie:

-        zmiany Uchwały budżetowej na 2019 rok – VIII/94/19,

-        udzielenia Powiatowi Chojnickiemu pomocy finansowej na budowę drogi 2612G                  Czersk – Łukowo – VIII/95/19,

-        zmiany Uchwały Nr III/24/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Karsin z dnia        18 grudnia 2018 roku – VIII/96/19,

-        przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Czersk – VIII/97/19,

-        wniesienia w formie aportu prawa własności nieruchomości nr 1686/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Czersk, Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. – VIII/98/19,

-        wykazu kąpielisk na terenie Gminy Czersk na rok 2019 – VIII/99/19,

 -       zmiany Uchwały nr XXII/166/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Czersk” – VIII/100/19,

-        zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czersku – VIII/101/19.

8.    Informacja Przewodniczącego Rady o interpelacjach złożonych między sesjami.

9.    Wolne wnioski i informacje.

10.    Zakończenie sesji.


Materiały na VIII sesję – 30.04.2019 r. (projekty uchwał - TUTAJ)


Wyniki głosowań TUTAJ


Relacja WIDEO z sesji RM - TUTAJUM Czersk


Zdjęcia z dzisiejszej (30.04) sesji RM w Czersku:

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.