5-02-20
Region. Rozpoczęły się konsultacje społeczne Strategii 2030
POMORSKIE. W jakim kierunku powinien
rozwijać się nasz region?


Konferencja otwierająca prace nad Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Fot. Marcin Szumny

Projekt Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 będzie przedmiotem konsultacji społecznych, które potrwają od 31 stycznia do 30 czerwca 2020 r. W tym czasie każdy mieszkaniec Pomorza będzie mógł zgłosić swoje uwagi do tego dokumentu.

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 to najważniejszy dla regionu dokument, który określi wizję rozwojową Pomorza w kolejnej dekadzie.

Największe wyzwania
Projekt Strategii 2030 jest efektem prac prowadzonych od 2019 r. przez samorząd województwa pomorskiego we współpracy z ekspertami i praktykami, którzy wsparli tworzenie dokumentu swoją wiedzą i doświadczeniem. Istotny jest także wkład Subregionalnych Zespołów Roboczych reprezentujących samorządy lokalne, partnerów społeczno-gospodarczych, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych.

– Zjawiska globalne, z którymi przyjdzie nam się mierzyć będą bezprecedensowe. Sposób, w jaki się do nich zaadoptujemy i je wykorzystamy, na długie lata określi ścieżkę rozwojową naszego województwa. Zmiany klimatu, rewolucja technologiczna, powszechna cyfryzacja życia, starzenie się społeczeństwa i zmieniające się w wyniku tych procesów relacje między ludźmi. To największe wyzwania, które musimy brać pod uwagę planując rozwój regionu w perspektywie 2030 r. – wyjaśnia marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Szeroka debata regionalna
Bardzo ważne jest, aby realizacja Strategii 2030 umożliwiła wzmocnienie wspólnoty regionalnej i nie wykluczała żadnych mieszkańców województwa, niezależnie od tego, w jakich częściach regionu mieszkają.

– Rozpoczynamy więc szeroką debatę regionalną na temat projektu Strategii 2030. Będzie to proces transparentny, merytoryczny i partnerski, a wszystkie głosy zostaną wnikliwie przeanalizowane. Zachęcam mieszkańców naszego regionu do aktywnego w nim udziału – dodaje marszałek Struk.

Informacje nt. projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 dostępne są na stronie internetowej: www.strategia2030.pomorskie.eu

Opinie, uwagi i wnioski dotyczące tego dokumentu można przesyłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
z dopiskiem „Konsultacje SRWP 2030"
lub pocztą elektroniczną: [email protected]

Konsultacje potrwają do 30 czerwca 2020 r. Zatwierdzenie nowej Strategii przez Sejmik Województwa Pomorskiego planowane jest na koniec 2020 r.


Dokumenty do pobrania dostępne są TUTAJ.

Zobacz też:
Jak będzie wyglądało Pomorze w roku 2030? Ruszyły prace nad nową strategią rozwoju naszego regionu

Marcin Szumny
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.