7-09-20
Gm. Karsin – Gm. Czersk. Odpowiedzi udzielają sekretarze gmin
W Karsinie testy pracowników oświaty.
A jak jest w Czersku?fot. pixabay.com


„W związku ze wzrostem przypadków zakażeń koronawirusem Covid-19 na terenie powiatu kościerskiego oraz powiatów ościennych Wójt Gminy Karsin apeluje do mieszkańców gminy o bezwzględne przestrzeganie zasad rygoru sanitarnego. Dezynfekcja dłoni, dwumetrowy dystans społeczny i noszenie maseczek w miejscach zamkniętych oraz tam, gdzie nie możemy zachować wspomnianego dystansu to podstawowe metody powstrzymania rozprzestrzeniania się epidemii. Ponadto informujemy, że w dniu 1 września br. wszyscy pracownicy oświaty przeszli testy na obecność przeciwciał koronawirusa Covid-19. Wszystkie testy dały wynik negatywny.
W związku ze wzrostem przypadków zakażeń koronawirusem Covid-19 na terenie powiatu kościerskiego oraz powiatów ościennych na początku września wójt gminy Karsin zlecił wykonanie u wszystkich pracowników oświaty w gm. Karsin testów na obecność przeciwciał koronawirusa Covid-19.”
- brzmi komunikat umieszczony na stronie internetowej karsińskiego urzędu.

Dopytujemy samorządowców z Karsina o koszty obciążające gminny budżet oraz ilość przeprowadzonych testów.

- Gmina Karsin zakupiła łącznie 260 testów (100 testów w kwietniu oraz 160 w sierpniu br.) za kwotę łączną 16 200 zł. Wykonano do dnia dzisiejszego 235 testów (w tym 140 pracownikom oświaty przed rozpoczęciem roku szkolnego), wszystkie wyniki okazały się negatywne – informuje
Tomasz Urbański, sekretarz gminy Karsin.

Czy w gminie Czersk wykonano podobne badanie?

- Na wstępie odpowiedzi chciałbym podkreślić, że Powiat Chojnicki leży na obszarze o najniższym poziomie zakażeń na COVID-19 w województwie a sytuacja epidemiczna, której dotyczy pytanie, w Gminie Czersk dotychczas nie wystąpiła.
Prawdopodobnie ze względu na powyższe brak jest informacji o tym, żeby inne samorządy w regionie podejmowały podobne działania, jak Gmina Karsin.
Odnosząc się natomiast do samego pytania informuję, że w Gminie Czersk nie zdecydowano się na taki krok ponieważ w ocenie prawników brak jest podstaw do wprowadzenia obowiązku poddania się testom na COVID-19.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca może zlecić zatrudnionemu badanie na koronawirusa i zapoznać się z jego wynikami wyłącznie w sytuacji, jeśli taką decyzję w indywidualnym przypadku wydadzą służby sanitarne. Tak wynika z wyjaśnień Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). Barierą w tym przypadku są nie tylko przepisy o ochronie danych osobowych, lecz także kodeks pracy.
Dodatkowo test stanowi wyłącznie „fotografię” stanu zdrowia w momencie jego wykonywania i w żaden sposób nie wyklucza ani nie ogranicza ryzyka zakażenia się pracownika w przyszłości. Dlatego w ocenie organu prowadzącego publiczne szkoły i przedszkola w Gminie Czersk najrozsądniejsze jest zaufanie kompetencjom służb sanitarnych wyspecjalizowanych w tym zakresie oraz podejmowanym przez nie działaniom – informuje z kolei Grzegorz Zabrocki, sekretarz gminy Czersk.

(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.