6-06-19
Region.
Uchwalili 21 tez dla Polski
Wielka debata samorządowców z całego
kraju na Ołowiance w Gdańsku. Uchwalili 21 tez dla Polski


Debata samorządowców w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Fot. Marcin Szumny

Ponad 400 samorządowców, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i marszałków województw wzięło udział w debacie „Samorządna Rzeczpospolita". Spotkanie odbyło się w sali Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance w Gdańsku w ramach obchodów Święta Wolności i Solidarności w 30 rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 r.

Samorządowcy debatowali przy okrągłym stole, który stanął na środku sceny. Finałem było wspólne podpisanie 21 tez samorządowców dla Polski. Domagają się w nich wzmocnienia pozycji samorządów w ustroju państwa oraz przekształcenia Senatu RP w Izbę Samorządową.

Debata przy okrągłym stole
Debatę rozpoczęła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. – Mamy odważny plan, by na nowo określić miejsce i rolę samorządu w strukturze władzy w Polsce – zapowiedziała prezydent Dulkiewicz. – W przyszłym roku świętować będziemy 30. rocznicę wyborów samorządowych i 40. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy przez ten czas nie podjęli próby zmiany Polski na lepsze. Ale to już dziś musimy rozpocząć ten proces, dziś jest ten pierwszy krok – tłumaczyła Dulkiewicz.

W panelu dyskusyjnym wzięli udział: Magdalena Kołodziejczak, wójt gminy Pruszcz Gdański, Hanna Pruchniewska, burmistrz Pucka, Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi, Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia oraz Mieczysław Struk,marszałek województwa pomorskiego.

Wójt Magdalena Kołodziejczak:
„Kiedy wrócimy pamięcią do lat 80., do czasu, kiedy walczyliśmy o wolność, to jednym bez wątpienia z powodów tej walki była wola pozbycia się scentralizowanej władzy. Efektem było przyjęcie ustawy samorządowej, dzięki której od 1990 r. zaczęły funkcjonować gminy. Natomiast konstytucja z 1997 r. wyraźnie zapisała, że ustrój terytorialny Rzeczpospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy. Ta reforma została jednak zatrzymana w połowie drogi. Wydawało nam się, że te zadania będą przechodziły na coraz niższe szczeble, ale patrząc na to, co się dzisiaj dzieje, to jest wręcz przeciwnie. Uprawnienia samorządów są ograniczane".

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska:
„My przedstawiamy swoje tezy. Chcemy przekonać do nich siły polityczne, które będą chciały je przyjąć i wspólnie realizować. Jeżeli to się powiedzie, stworzymy reprezentację samorządowców, którzy razem z nami będą walczyli, żeby te tezy weszły w życie. Demokracja i budowanie społeczeństwa obywatelskiego, to przede wszystkim oddanie w tym zakresie władzy społeczeństwu, naszym lokalnym wyborcom i to oni powinni decydować".

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk:
„Samorządy mają szczególną misję łączenia ludzi. Wynika ona z naszej codziennej służby. My konsultujemy wszystko z mieszkańcami, a powstaje prawo Lex Deweloper, które wprowadza równoległy porządek, które gwałci nasz, uchwalony planami miejscowymi, porządek. Nie wprowadzajmy prawa, które może zdewastować przestrzeń publiczną. Samorząd powinien być dla państwa partnerem. Oczekiwałbym od Państwa Polskiego, aby wspierało samorządy w rozwiązywaniu tych kluczowych, priorytetowych spraw dla mieszkańców.

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk:
„Od pewnego czasu jest budowany dualizm kompetencyjny na poziomie regionalnym. Postulujemy więc przemyślenie kwestii rozdziału kompetencji. Postulujemy dyskusję na ten temat. Nie chodzi nam o to, żeby samorządy regionalne przejęły wszystkie kompetencje wojewodów, a krajowi groziła federalizacja. Nie ma potrzeby, aby poza nadzorem prawa, kwestiami bezpieczeństwa czy zarządzania kryzysowego, zadania na poziomie regionów były realizowane przez wojewodów. Wszystko to, co można realizować na rzecz mieszkańców, powinno być wykonywane przez samorządy".

21 tez samorządowych
1. Pełne prawo wspólnoty samorządowej do samodzielnego decydowania o całokształcie praw lokalnych.

2. Budowa społeczności lokalnej solidarnej i otwartej, przeciwdziałanie wykluczeniom.

3. Przekształcenie Senatu RP w Izbę Samorządową.

4. Prawo społeczności lokalnej do decydowania o przyszłości swojej małej ojczyzny – zniesienie odgórnego ograniczenia kadencyjności.

5. Obowiązek konsultowania z przedstawicielami samorządu i społeczności lokalnej wszystkich projektów ustaw.

6. Zwiększenie nakładów na edukację, godne pensje nauczycieli.

7. Niezależna kultura angażująca społeczności lokalne.

8. Decentralizacja służby zdrowia.

9. Skuteczna ochrona środowiska.

10. Ochrona krajobrazu i przestrzeni publicznej.

11. Rozwój budownictwa komunalnego i społecznego.

12. Samodzielność samorządów w zakresie podatków lokalnych oraz działalności gospodarczej.

13. Środki z budżetu państwa muszą być adekwatne do zakresu zadań realizowanych przez samorządy.

14. Decentralizacja rozdziału funduszy unijnych.

15. Przekazanie społecznościom lokalnym mienia publicznego.

16. Swoboda tworzenia związków metropolitalnych i obszarów funkcjonalnych.

17. Likwidacja urzędu wojewody. Pozostawienie władzy centralnej nadzoru nad legalnością działania jednostek samorządu terytorialnego.

18. Zwierzchność powiatów i samorządów wojewódzkich nad zespolonymi służbami.

19. Odpolitycznienie mediów publicznych.

20. Policja municypalna.

21. Przywrócenie służby cywilnej

Uwagi i komentarze do przedstawionych postulatów można zgłaszać na adres: [email protected]

Zob. cały tekst 21 tez samorządowych – TUTAJ

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.