18-05-18
Czersk. `W końcu należy spróbować pozyskać sprzęt do wykonywania zdjęć  `RTG`
Wojciech Bielicki, zastępca dyrektora
czerskiego SP ZOZ - lekarz i... miłośnik poezji

Od kwietnia br. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej mieszczącym się przy ul. Królowej Jadwigi w Czersku obsadzone jest stanowisko zastępca dyrektora ds.  medycznych.

Funkcję pełni lekarz Wojciech Bielicki, który pochodzi z Trójmiasta. Prywatnie miłośnik i... twórca poezji.  Jest autorem wiersza (publikujemy TUTAJ) o Janie Pawle II, który został
odczytany papieżowi przez arcybiskupa Stanisława Dziwisza. Wiersz został napisany w 2009 roku.

Jakie są plany zastępcy dyrektora czerskiej placówki?

- Potrzeb jest wiele, jednak uważam, że w końcu należy spróbować pozyskać sprzęt do wykonywania zdjęć RTG. Wiem, że koszt zakupu urządzenia jest duży - ok. 1 mln zł. Jednak możliwość wykonywana  zdjęć na miejscu w Czersku byłby bardzo dużym ułatwieniem dla mieszkańców  gm. Czersk, którzy są skazani na pokonywanie kilkudziesięciu kilometrów w  celu zrobienia RTG. Mam pomysł na pozyskanie środków. Wkrótce zwrócę się do dużych firm z północnej Polski o wsparcie wspomnianego projektu. Trzeba spróbować. Być może uda się jeszcze pozyskać inne urządzenia diagnostyczne, np. kilkukrotnie droższy tomograf komputerowy. Zobaczymy jaki będzie odzew - mówi zastępca dyrektora.

Wojciech Bielicki opisał i opublikował nową metodę leczenia zachowawczego stopy cukrzycowej.
- W tym przedmiocie jestem pierwszym na świecie, co wiem z doniesienia Urzędu Patentowego RP, gdzie tę metodę zgłosiłem. A od ponad  20 lat zajmuję się biochemią insuliny i badaniami z zakresu mikrobiologii – wyjaśnia.
Udziela się również społecznie, jest fundatorem i zastępcą prezesa gdańskiej fundacji zajmującej się świadczeniem pomocy osobom poszkodowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jak mówi denerwują go wszelkie przepisy, których jest obecnie bez liku, które niestety skutecznie uniemożliwiają lekarzom leczenie zmuszając ich jednocześnie podczas wizyty pacjenta do wypełnienia stert papierów. Bielicki zapowiada, że będzie walczył z tzw. `papirologią` która uderza bezpośrednio w chorych.  Wkrótce przygotuje stanowisko, w którym zostanie podniesionych kilka ważnych kwestii z zakresu ochrony zdrowia.

(red)


Wojciech Bielicki (na zdjęciu) przyjmuje interesantów SP ZOZ w Czersku w sprawie skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 7:45-8.45, pomieszczenia administracji przychodni.

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.