17-11-20
POMORSKIE. Do programu przystąpiła również gm. Czersk
Wspieraj Seniora. 5 594 947 zł na realizację
programu w Pomorskiem


Już 86 gmin przystąpiło do programu Wspieraj Seniora. Pomorskie otrzymało na ten cel 5 594 947 zł. Program realizują ośrodki pomocy społecznej. Pieniądze przeznaczone są na wynagrodzenia dla osób pomagającym starszym osobom. Chodzi o dostarczanie, seniorom po 70 roku życia, niezbędnych produktów żywnościowych czy pierwszej potrzeby, a także usług (fundusze nie są przeznaczone  na zakup tychże artykułów).

Zobacz szczegóły programu -www.gdansk.uw.gov.pl/4910-wspieraj-seniora-2020-rozpoczecie-programu


Do programu przystąpiła również gm. Czersk
- Czy gmina Czersk przystąpiła również do programu Wspieraj Seniora? Jeśli tak, to w jakim zakresie go realizuje, ile osób jest wynagradzanych, które pomagają seniorom? Ile seniorów otrzymuje pomoc? Jaką pomoc? - pytamy burmistrza Czerska, odpowiedzi udziela dyrektor MGOPS – poniżej.

„Wspieraj Seniora jest zadaniem wpisanym w Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, do którego Gmina Czersk, za pośrednictwem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku, przystąpiła. O tym fakcie informowaliśmy na łamach naszych portali. Program zakłada, że gminy mogą skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa na zorganizowanie i realizację usługi wsparcia. Środki te - zgodnie z zapisami Programu - gmina będzie mogła przeznaczyć m.in. na zatrudnienie nowych pracowników do realizacji zadania, przyznanie dodatków zadaniowych, zlecenie usługi organizacjom pozarządowym czy jej zakup od prywatnych podmiotów. Na ten moment, poprzez specjalną aplikację, do współpracy w ramach wolontariatu zgłosiły się trzy osoby. Niemniej, prawidłowa realizacja zadania wymaga zaangażowania pracowników tut. Ośrodka, którzy mają dostęp do aplikacji, są zobowiązani do pierwszego kontaktu z seniorem czy pośredniczą w kontaktach senior-wolontariusz. Ponadto, pracownicy socjalni czy asystenci rodzin, w ramach zadań ustawowych zawsze czynnie uczestniczyli i uczestniczą w niesieniu pomocy innym. W czasie epidemii koronawirusa, rozwoziliśmy żywności do wszystkich rodzin objętych programem POPŻ, czy - jak ostatnio w ramach akcji #PrzegońWirusa - przygotowane przez pracowników OPiRPA paczki "profilaktyczne" dla 100 wybranych seniorów z Gminy Czersk. Niebawem Ośrodek ponowi prośbę kierowaną do wszystkich mieszkańców Gminy, jak też sołtysów, przedstawicieli osiedli, radnych, którzy jak nikt inny, znają swoich mieszkańców. Prośba dotyczy zwrócenia szczególnej uwagi na osoby starsze, samotne, które zwłaszcza w okresie pandemii, mogą potrzebować naszego wsparcia. Program Wspieraj Seniora polega m.in. na wykonaniu oraz dowiezieniu zakupów osobie starszej (70+) - usługa ta jest bezpłatna, natomiast koszty zakupów pokrywają Seniorzy. Warto przy tym zaznaczyć, iż w Gminie Czersk już od wielu miesięcy działa Centrum pomocy najbardziej potrzebującym, którego siedziba znajduje się w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czersku. Zatem raz jeszcze - Droga młodzieży, harcerze, osoby dorosłe i inne, które chciałyby pomóc w realizacji założeń programu Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów – zapraszamy do współpracy! Prosimy swoje zgłoszenia kierować poprzez stronę https://wspierajseniora.pl/, bądź bezpośrednio do MGOPS (52 398 47 65, [email protected]) lub Pani Jolanty Lipskiej – koordynatora pomocy osobom starszym, pod numerami telefonów: : 507 730 636, 507 730 628 lub 52 398 88 12" – informuje dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Anna Bielawska-Jutrzenka.

(red), PUW Gdańsk

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.