28-06-18
Czersk. Trwa nabór kandydatów
Wybory do Czerskiej Gminnej Rady Seniorów

Burmistrz Czerska Jolanta Fierek informuje, że trwa nabór kandydatów do Czerskiej Gminnej Rady Seniorów (I kadencja).

Zgodnie z harmonogramem ogłoszonym zarządzeniem Burmistrza Czerska Nr 907/18 zmieniony zarządzeniem nr 941/18:

1.Karty poparcia kandydata, o których mowa Rozdziale 2 §8. ust. 3 Statutu Czerskiej Gminnej Rady Seniorów przyjmowane będą do dnia 31.08.2018r. do godz. 15.00.

2.Karty poparcia kandydata należy dostarczyć ww. terminie do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Czersku w godzinach pracy, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Karty poparcia do Czerskiej Gminnej Rady Seniorów”.

Jednocześnie należy pamiętać, że zgodnie ze Statutem Czerskiej Gminnej Rady Seniorów:

1.Członkami Rady są Seniorzy, będący przedstawicielami osób starszych, organizacji pozarządowych zrzeszających osoby starsze, a także działający na rzecz osób starszych, innych podmiotów zajmujących się problemami osób starszych.

2.Za Seniora, należy uważać osobę która ukończyła 60 rok życia.

3.Rada Seniorów składa się z 15 członków.

4.Kartę poparcia kandydata do Czerskiej Gminnej Rady Seniorów wypełnić może osoba powyżej 60 roku życia, która zamieszkuje na terenie Gminy Czersk i może udzielić poparcia nie więcej niż jednemu kandydatowi do Rady Seniorów.

5.Do Rady Seniorów powołane zostaną osoby z największą liczbą poprawnie złożonych kart poparcia, jednak nie mniejszą niż 25.

6.W przypadku równiej liczby kart poparcia kandydata o wyborze do Rady Seniorów decyduje losowanie.

7.Do kart poparcia kandydata należy dostarczyć kartę danych kandydata na członka Czerskiej Gminnej Rady Seniorów (obowiązek kandydata).

W dniu 16 lipca 2018r. o godz. 16.00 w Centrum Informacji Turystycznej odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych startem do Rady Seniorów.

Osobą do kontaktu w sprawie Czerskiej Gminnej Rady Seniorów jest Wojciech Witkowski – pracownik Urzędu Miejskiego w Czersku pod numerem telefonu 52 395 48 56 lub adresem e-mail: [email protected]

UCHWAŁA NR XLIV_402_18 – Statut GCzRS

Załącznik nr 1 – karta danych – wersja edytowalna

Załącznik nr 1 – karta danych – wersja PDF

Załącznik nr 2 – karta poparcia – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 – karta poparcia- wersja PDF

Zarządzenie_Burmistrza_Czerska_941 – harmonogram naboru kandydatów

mat. UM Czersk

 
Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.