29-01-21
Czersk. Czerszczanin uratował starszą kobietę przed upadkiem z wysokości ryzykując własne życie i doznając uszczerbku na zdrowiu
Wyróżnienie nagrodą Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji


Pomorski Komendant Wojewódzki wręczył funkcjonariuszowi KM PSP w Gdańsku, ogniomistrzowi Karolowi Całczyńskiemu (mieszkańcowi Czerska), nagrodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Strażak ten pełni służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2. Podczas jednego ze zdarzeń w trakcie pełnienia służby uratował starszą kobietę przed upadkiem z wysokości ryzykując własne życie i doznając uszczerbku na zdrowiu.Prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych to praca całego zespołu strażaków, rzadko zdarza się sytuacja, w której bohaterski czyn pojedynczego ratownika ma decydujące wpływ na ostateczny wynik tych działań. Postawę Pana ogn. Karola Całczyńskiego można zdecydowanie określić jako wyjątek od tej reguły. W celu ratowania zagrożonego życia ludzkiego dokonał on czynu bohaterskiego, narażając przy tym własne zdrowie. W związku z tym otrzymał wyróżnienie nagrodą pieniężną Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

KMPSP w Gdańsku
Zdjęcia: KW PSP Gdańsk

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.