19-11-19
Gm. Czersk. Burmistrz odnosi się do projektów uchwał
Wysokie podwyżki - śmieci,
nieruchomości, opłata targowaNa najbliższej sesji Rady Miejskiej w Czersku (wtorek - 26.11) radni mają m.in. uchwalić nowe stawki podatków lokalnych, zagospodarowania odpadów oraz wysokość opłaty targowej. Projekty uchwał wnosi burmistrz Czerska, jednak to radni zdecydują ostatecznie czy dojdzie do podwyżek, a jeśli już to ustalą ich wysokości.


Odpady – kolejna podwyżka o 40%. „Kara” za brak segregacji - trzy razy więcej
Wysoka podwyżka szykuje się za wywóz śmieci. Burmistrz Czerska proponuje, aby ceny wzrosły o ok. 40%. Przy czym, koszt odbioru odpadów niesegregowanych będzie trzykrotnie wyższy.
Przypomnijmy, w myśl nowych przepisów, wszystkie odpady mają być teraz segregowane. Tak zwana „kara”  za brak segregacji będzie naliczana na okres miesiąca. Jeszcze szczegółowo nie ustalono zasad jej wprowadzania, ale najprawdopodobniej przed wydaniem stosownej decyzji o naliczeniu podwyższonej opłaty, właściciel nieruchomości otrzyma trzy „żółte kartki”, które mają go zmobilizować do segregacji.

Burmistrz podkreśla, że wzrost opłat jest wynikiem wyższych kosztów zewnętrznych, np. opłat w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów. Włodarz dodaje, że i tak samorząd unieważnił przetarg na wywóz odpadów, bo według oferty złożonej przez czerski ZUK roczny koszt zagospodarowania wszystkich odpadów byłby wyższy w skali gminy o 1 mln zł.  Miejscowy ZUK będzie miał wspomniane zadanie powierzone do realizacji. Burmistrz zaznacza, że nie jest to tzw. zamówienie „in-house”, a więc zamówienie udzielane podmiotowi wewnętrznemu, kontrolowanemu przez zamawiającego.

Jeśli radni zaakceptują propozycje burmistrza, to nowe stawki zaczną obowiązywać od lutego 2020 roku. (zobacz proponowane stawki - TUTAJ)

Przypomnijmy, w lutym br. czerski samorząd podwyższył stawki za zagospodarowanie o 25 i 50%.

Wyższe podatki za nieruchomości
Radni w materiałach na sesję otrzymali również propozycję ustalenia nowych stawek podatku od nieruchomości. Tutaj średnia podwyżka ma wynieść  ok. 10%. Podatki za budynki mieszkalne mają wzrosnąć o 15%. Podwyżki unikną  właściciele budynków mieszkalnych wyposażonych w ogrzewanie ekologiczne i proekologiczne.  Z kolei w przypadku budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej stawka ma wzrosnąć o 11%. Są wyłączenia (inne stawki), szczegóły w tabeli w projekcie uchwały TUTAJ. Podwyżki dotkną również właścicieli gruntów.

Przypomnijmy, ostatnia decyzja w sprawie podwyżki podatku od nieruchomości miała miejsce pod koniec 2016 roku (średnio o 2%). Od tej pory, tj. od 2017 roku, stawki nie wzrastały.

Burmistrz wyjaśnia, że wpływ z tytułu podatku od nieruchomości (zakładając wprowadzenie podwyżki) ma wynieść w 2020 roku ok. 6 mln zł. Pieniądze są potrzebne na realizację zadań. Włodarz przy okazji przypomina, że ulgi w podatku wprowadzone przez rząd dla młodych osób powodują zwolnienie tempa przyrostu dochodów gminy, dlatego konieczne okazuje się szukanie przychodów przez samorząd.

Więcej za handel na targowisku przy ul. Gen. Hallera w Czersku
W pakiecie projektów uchwał są m.in. uregulowania dotyczące ustalenia wysokości opłaty targowej, w przypadku targowiska miejskiego przy ul. Gen. Hallera wspomniane opłaty znacząco rosną – zobacz proponowane stawki (TUTAJ).
Włodarz mówi, że wprawdzie w zestawieniu procentowym podwyżka opłaty targowej jest wysoka (w liczbach bezwzględnych jest to wyrównanie do 10, 15 zł, 30 zł za dzień targowania – w zależności od wielkości stoiska), jednak i tak osoby handlujące na targowisku będą ponosić niższe koszty niż przedsiębiorcy wykorzystujący swoje lokale.

(red)

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.