17-05-18
Czersk. Materiały, porządek obrad
XLIV sesja Rady Miejskiej w Czersku

W dniu 24 maja 2018 r. (czwartek) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czersku odbędzie się XLIV sesja Rady Miejskiej z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady.
4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami – str. 2.
5. Informacja o przebiegu prac zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy – str. 8.
6. Informacja o sytuacji na rynku pracy w gminie Czersk oraz oferta Powiatowego Urzędu Pracy – str. 10.
7. Informacja dotycząca działalności Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku oraz informacja na temat bazy turystyczno-rekreacyjnej i stanu przygotowań do sezonu turystycznego – str. 37.
8. Informacja o działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czersku – str. 45.
9. Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2018 r. – str. 46.
10. Informacja o funkcjonowaniu służb porządkowych na terenie Gminy – str. 59.
11. Informacja na temat działalności Spółdzielni Socjalnej Czersk.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały nr II/27/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Czersku – XLIV/400/18
– str. 91,
b) wyrażenie zgody na utworzenie dwóch miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli pod nazwą Ostrowite I i Ostrowite II – XLIV/401/18 – str. 93,
c) zmiany Uchwały nr XLI/379/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia Czerskiej Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu – XLIV/402/18 – str. 95,
d) zmiany Uchwały nr XXXIX/444/06 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 sierpnia 2006 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – XLIV/403/18 – str. 107,
e) wystąpienie do jednostek pomocniczych Gminy Czersk o wyrażenie opinii w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Czersk – XLIV/404/18 – str. 109,
f)     wystąpienie do jednostek pomocniczych Gminy Czersk o wyrażenie opinii w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Czersku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – XLIV/405/18 – str. 114,
g) przyjęcia planu nadzoru nad dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3 – XLIV/406/18 – str. 119,
h) zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok – XLIV/407/18 – str. 121.
1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
2. Wolne wnioski i informacje.
3. Zakończenie.   

Zobacz materiały na sesję: TUTAJ


mat. UM Czersk

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.