12-10-18
Czersk. Porządek obrad, materiały na sesję
XLVII sesja Rady Miejskiej w Czersku

XLVII sesja Rady Miejskiej w Czersku odbędzie się w dniu 19 października 2018 r. (piątek) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czersku z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.    Przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.

4.    Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami – str. 2,

5.    Informacja na temat stanu gospodarki i rolnictwa w gminie Czersk – str. 6,

6.    Informacja o funkcjonowaniu Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Czersku.

7.    Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych – str. 10.

8.    Podsumowanie kadencji Burmistrza i Rady Miejskiej w Czersku 2014 – 2018.

9.    Interpelacje i zapytania radnych.

10.    Podjęcie uchwał w sprawie:

-     zmiany Uchwały nr VIII/60/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie Statutu Gminy Czersk – XLVII/436/18 – 12,

-    zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czersku – XLVII/437/18 – 19,

-    nadania nazwy terenowi działki o nr ewid. 384/217 położonej w miejscowości Czersk – XLVII/438/18 – 22,

-   uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Długiej i Polnej we wsi Łąg – XLVII/439/18 – 25,

-    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk

-    w obrębie geodezyjnym Rytel – rejon ulic Wczasowej, Sosnowej, Letniskowej i Brzezina – XLVII/440/18 – 38,

-    zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody – XLVII/441/18–51,

-    zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok – XLVII/442/18 – 53.

11.    Apel do Dyrektora Przewozów Regionalnych sp. z o.o. – 72.

12.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13.    Wolne wnioski i informacje.

14.    Zakończenie sesji.

UM Czersk

Materiały na sesję - TUTAJ

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.