20-04-18
Powiat chojnicki. Porządek obrad, materiały
XXXII sesja Rady Powiatu Chojnickiego

26. kwietnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach  odbędzie się XXXII sesja Rady Powiatu Chojnickiego.

Porządek obrad XXXII sesji Rady Powiatu Chojnickiego:

1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.   Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu.

4.   Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.

5.   Sprawozdanie z działalności komisji stałych w okresie między sesjami.

6.   Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych. 

7.   Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2017 rok. 

8.   Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach za 2017 rok. 

9.   Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2017. 

10. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 – PCPR w Chojnicach. 

11. Rynek pracy Powiatu Chojnickiego – sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach za rok 2017. 

12. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

a) w sprawie określenia zasad  rozliczania obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, 

b) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, 

c) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Chojnicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, 

d) zmieniająca uchwałę nr XXIX/320/2017 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2018 – 2030, 

e) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Chojnickiego na 2018 rok, 

f) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

13.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

14.  Wnioski i oświadczenia radnych. 

15. Zamknięcie XXXII sesji Rady Powiatu Chojnickiego.

Materiały sesyjne dostępne są – TUTAJStarostwo Powiatowe w Chojnicach

 


 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.